تحقیق بررسی تاریخچه مسجد جامع کبیر یزد

دانلود تحقیق با موضوع بررسی تاریخچه مسجد جامع کبیر یزد، - در قالب word و در 43 صفحه، قابل ویرایش، شامل: - پیشگفتار - روش پژوهش - منابع مورد استفاده - معرفی بناهای اولیه مسجد جامع کبیر یزد - ابهام های تاریخی - بررسی و مقایسه مدارک و شواهد تاریخی - تعدد بناهای اولیه - آثار مورخیّن متّقدم - آثار دیگر مورخین - آراء صاحبنظران - رساله ماکسیم سیرو از مسجد جمعه یزد - وقف...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع بررسی تاریخچه مسجد جامع کبیر یزد،

در قالب word و در 43 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

پیشگفتار

روش پژوهش

منابع مورد استفاده

معرفی بناهای اولیه مسجد جامع کبیر یزد

ابهام های تاریخی

بررسی و مقایسه مدارک و شواهد تاریخی

تعدد بناهای اولیه

آثار مورخیّن متّقدم

آثار دیگر مورخین

آراء صاحبنظران

رساله ماکسیم سیرو از مسجد جمعه یزد

وقف نامه جامع الخیرات

بررسی شجره نامه آل کاکویه یزد

بررسی های تاریخی معاصر در شجره کاکوئیان

آل کاکویه یزد (536 443 ه. ق)

شمس الملوک ظهیرالدین ابو منصور فرامرز (پس از 455 443 ه. ق)

علاءالدوله امیر علی بن فرامرز (488 پس از 455 ه. ق)

علاءالدوله گرشاسب علی بن فرامرز علاءالدوله (پس از 513 488 ه. ق)

فرامرز بن امیر علی بن فرامرز (536 6 513 ه. ق)

بانیان و تاریخ بنیان دو مسجد قدیمی

مسجد اولیه: مسجد جمعه شهرستان؛ یا مسجد جامع عتیق

مسجد ثانویه: مسجد جمعه در ده، مسجد جامع قدیم، مسجد گرشاسبی

جمع بندی

مکان یابی تاریخی بنا

سیر تحولات تاریخی بناهای اولیه

آل مظفر (795 719 ه. ق)

قراقوینلو (873 810 ه. ق)

بررسی نهایی و نتیجه گری

خلاصه ای از مطالب

منابع

لینک کمکی