تحقیق حقایق در مورد کسب

دانلود تحقیق حقایق در مورد کسب، - در قالب word قابل ویرایش و در 30 صفحه. - توضیحات: - در سال 1984 هیئت استانداردهای سود دولت (کسب) بر طبق شالوده سود مالی (فاف) تشکیل شد تا استاندارد های آن گزارش های آمادگی ظاهری مالی این را هدایت می کنند. شالوده، برای انتخایب اعضای کسب و...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق حقایق در مورد کسب،

در قالب word قابل ویرایش و در 30 صفحه.

توضیحات:

در سال 1984 هیئت استانداردهای سود دولت (کسب) بر طبق شالوده سود مالی (فاف) تشکیل شد تا استاندارد های آن گزارش های آمادگی ظاهری مالی این را هدایت می کنند. شالوده، برای انتخایب اعضای کسب و هیئت مشاور مسئول است. و برای فالیتهای آنها و تمرین و توجه کلی آنها به استثنای قطعنامه مسائل فنی گسب تأمین بودجه می کند. وظیفه گسب مهم است زیرا گزارش ظاهری مالی میتواند مسئولیت مالی را نسبت به مردم شرح دهد و اساس سرمایه گذاری، اعتبار و بسیاری از قانونگذاران و تصمیمات منظم و با قاعده می باشد.

مأموریت هیأت استاندارد های سود دولت

مأموریت هیئت استانداردهای سود دولت این است که استانداردهای سود دولت محلی و کشوری و گزارشات مالی را کخ بصورت زیر خواهد بود، تأیید و اصلاح کند.

اطلاعات سودمند را برای استفاده کنندگان گزارشات مالی باعث می شود.

عموم را راهنمایی و تعلیم و تربیت می کند که این شامل تولید کنندگان، حسابرسان و استفاده کنندگان گزارشات مالی می باشد کاربردها و استفاده کنندگان سود دولتی و گزارش مالی

و...

لینک کمکی