تحقیق ترمودینامیک نیروگاه

مشخصات فایل: - تحقیق ترمودینامیک نیروگاه - قالب بندی: فایل ورد (قابل ویرایش) - تعداد صفحات: 43 - بخشی از متن تحقیق: - ترمودینامیک نیروگاه - 1-اصول و قوانین ترمودینامیک - برای فهم اینکه نیروگاه چطوری کار می کند لازم است با اصول و قوانینی آشنا شد. - لازم است که مفاهیم زیر را بدانیم - -درجه حرارت مطلق - -آنتالپی و آنتروپی - -قانون اول و دوم ترمودینامیک - و باید با...

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشخصات فایل:

تحقیق ترمودینامیک نیروگاه

قالب بندی: فایل ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 43

بخشی از متن تحقیق:

ترمودینامیک نیروگاه

1-اصول و قوانین ترمودینامیک

برای فهم اینکه نیروگاه چطوری کار می کند لازم است با اصول و قوانینی آشنا شد.

لازم است که مفاهیم زیر را بدانیم

-درجه حرارت مطلق

-آنتالپی و آنتروپی

-قانون اول و دوم ترمودینامیک

و باید با امکان تبدیل انرژی ها به همدیگر آشنا شد. برای آشنائی با مفهوم درجه حرارت مطلق بهتر است به تاریخ تجربه دیرین که در سال 1802 توسط GAY Lussac انجام شد نگاهی بیافکنیم.

با تغییر درجه حرارت یک گاز با فشار ثابت، تغییرات حجم با توجه به درجه حرارت خطی است. برای هر فشاری یک خط جداگانه رسم می شود. تمام خطوط رسم شده از نقطه مبداء 273-می گذرند. در این نقطه کاهش حجم امکان پذیر نیست.

در نتیجه می توان گفت که درجه حرارت پائین تر از 273-وجود ندارد. در این نقطه انرژی حرارتی سیال صفر است. این درجه حرارت را صفر درجه کلوین نامند. لذا صفر درجه سانتیگراد oK 273 + است.

نتایج تجربه Gay Lussac

انرژی های مختلف عبارتند از:

انرژی شیمیایی

انرژی هسته ای

انرژی مکانیکی پتانسیل

انرژی مکانیکی جنبشی

انرژی حرارتی

انرژی الکتریکی

اغلب انرژی های بطور کامل یا جزئی به انرژی نوع دیگر قابل تبدیل است.

در این ارتباط قانون اول ترمودینامیک چنین بیان می کند:

قانون اول-مجموع انرژی های یک سیستم بسته ثابت است.

انرژی خروجی سیستم + انرژی نهایی سیستم = انرژی ورودی سیستم + انرژی اولیه سیستم

تمام انرژی ها قادر هستند به انرژی حرارتی تبدیل شوند، ولی انرژی حرارتی نمی تواند بطور کامل به انرژی مکانیکی تبدیل گردد. و این قانون دوم ترمودینامیک را بیان می کند.

قانون دوم-حرارت به تنهایی نمی تواند از منبع سرد به منبع گرم داده شود.

بدین معنی که:

1-ساختن ماشینی که بتواند با یک منبع حرارتی کار کند محال است.

2-وجود یک منبع گرم و یک منبع سرد برای تولید انرژی مفید از انرژی حرارتی لازم است.

مثال عملی این اصل عبارت است از:

زمانیکه ترمز ماشین عمل می کند، تمامی انرژی مکانیکی به حرارت تبدیل می شود که به محیط داده می شود. ولی امکان اینکه ماشینی درست کنیم که حرارت را از محیط گرفته و به انرژی دیگر تبدیل کند وجود ندارد.

حرارت با یک منبع نمی توان برای تولید انرژی بکار برد. اگر دو منبع حرارتی داشته باشیم فقط قسمتی از آن به انرژی مکانیکی تبدیل می شود. معمولاً درجه حرارت پائین درجه حرارت محیط است.

انرژی مکانیکی و انرژی الکتریکی بطور کامل می توانند به حرارت تبدیل شوند. انرژی مکانیکی می تواند بطور کامل به انرژی الکتریکی تبدیل شود. ولی انرژی حرارتی درصدی به انرژی مکانیکی تبدیل می شود. انرژی الکتریکی انرژی قابل ارزش تری نسبت به انرژی حرارتی می باشد. مقدار حد تبدیل انرژی حرارتی به سطوح درجه حرارت بستگی دارد و با سیکل یا فرمول کارنو بیان می شود...

فهرست مطالب

1-قوانین و اصول ترمودینامیک

2-دیاگرام درجه حرارت – آنتروپی

3-سیکل کار نو

4-سیگل توربین گاز

5-سیکل بخار

1-5-تحول بخار ساده

2-5-اصلاح سیکل با پیش گرمکن آب تغذیه

3-5-اصلاح سیکل با سوپر هیتر و ری هیتر

4-5-تأثیر شرائط حذف ...

6-سیکل ترکیبی گاز بخار آب

7-ترکیب سیکل قدرت و حرارت

8-تأثیر اتلافات

9-دیاگرام مولیر

لینک کمکی