شرح گزارش کارورزی در سازمان صنعت معدن و تجارت استان ایلام

دانلود شرح گزارش کارورزی در سازمان صنعت معدن و تجارت استان ایلام، - در قالب word و در 30 صفحه، قابل ویرایش، شامل: - فهرست: - مقدمه - معرفی محل کارورزی. - برنامه راهبردی سازمان - سازمان صنعت معدن و تجارت استان - منشور اخلاقی سازمان صنعت معدن و تجارت. - افتخارات سازمان - سرمایه گذاری در استان ایلام. - طرح آمایش - شهرک صنعتی - شرح کارورزی - نتیجه گیری - نقاط قوت و ضعف سازمان - پیشنهادات -

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود شرح گزارش کارورزی در سازمان صنعت معدن و تجارت استان ایلام،

در قالب word و در 30 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فهرست:

مقدمه

معرفی محل کارورزی.

برنامه راهبردی سازمان

سازمان صنعت معدن و تجارت استان

منشور اخلاقی سازمان صنعت معدن و تجارت.

افتخارات سازمان

سرمایه گذاری در استان ایلام.

طرح آمایش

شهرک صنعتی

شرح کارورزی

نتیجه گیری

نقاط قوت و ضعف سازمان

پیشنهادات

لینک کمکی