تحقیق اقتصاد ایران در دوران قاجاریه

دانلود تحقیق باموضوع اقتصاد ایران در دوران قاجاریه، - در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش. - بخشی از متن تحقیق: - در این شماره به فرایند جریان تجزیه اقتصاد ایران و بند از بند گسستگی آن از دوران صفوی تا آخر دوران قاجار و تا کودتای رضا شاهی میپردازیم. از زمان سلطنت...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق باموضوع اقتصاد ایران در دوران قاجاریه،

در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

در این شماره به فرایند جریان تجزیه اقتصاد ایران و بند از بند گسستگی آن از دوران صفوی تا آخر دوران قاجار و تا کودتای رضا شاهی میپردازیم. از زمان سلطنت صفوی و پیدایش قدرتهای جدید اقتصادی و سیاسی در اروپا و برخاستن قدرتهای جدید در مرزهای کشور، انعکاس رابطه قدرتهای جدید و نیروهای اجتماعی حاکم بر کشورهای عضو حوزه بصورت برخوردهای شدید بینابین که به متلاشی شدن حوزه می انجامید، اقتصاد ایران را از بازار گسترده و طبیعی خود محروم کرد. اما سنگینی بار وظائف هنوز بردوش ملت بود و بودجه دولتی بر اثر فشار نظامی در مرزها افزایش میافت و بار مالیاتها و بهره مالکانه را سنگین تر میکرد. پول همان مدارسابق خود را داشت ولی جهت عمل خویش را تغییر میداد. نقش پول ایران این بود که مازادهای اقتصادی های دیگررا می مکید و به اقتصاد مسلط ایران منتقل میکرد. اما پس از آنکه اقتصاد ایران با بقیه حوزه فرهنگی قطع رابطه کرد و بتدریج که در عصر قاجار تجزیه شد و زیر سلطه اقتصاد تازه توان غرب در می آمد، پول ایران خود ابزار انتقال ثروتها و سرمایه های ایران به خارج می شد. تا 1266 هجری پول ایران هنوز از بغداد تا مرز چین و از هندوستان تا حدود روسیه وسیله مبادله بود. (تاریخچه سی ساله بانک ملی ا یران. شهریور 1338) ولی جریانی عکس جریان اول بصورت صدور مسکوک و سرمایه بوجود می آمد.

در واقع، آن زمان پایه یول ایران نقره بود وریال (نظیر نام شاهی که ترجمه ریال به فارسی بود) از اسپانیاییها به وام گرفته شده بود. و در قرن 13 هجری (19 میلادی) به سکه نقره رایج بدل شد. ریال در ابتدا معادل یک هشتم تومان بود. اما از سال 1195 (1816 میلادی) که دوباره به نام سکه صاحب قرانی یا قران ضرب شد، ارزش آن به یک دهم تومان کاهش یافت. این کاهش ارزش پول در طول قرن به دو شکل صورت می گرفت:...

لینک کمکی