تحقیق کاربرد و اثر بازی

بخشی از متن تحقیق: - چکیده - هدف این مقاله درخصوص طبیعت بازی، کاربردواثربازی، جنبه های مقیدبازی، آثارتربیتی بازی، توضیح ارزش واهمیت بازی ونقش بزرگترها درآماده نمودن بازی برای بچه ها می باشد. - تعریف بازی: به هرگونه فعالیت جسمی یاذهنی هدفداری که به صورت فردی یاگروهی انجام پذیردوموجب کسب لذت واقناع نیازهای کودک شودبازی می...

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق:

چکیده

هدف این مقاله درخصوص طبیعت بازی، کاربردواثربازی، جنبه های مقیدبازی، آثارتربیتی بازی، توضیح ارزش واهمیت بازی ونقش بزرگترها درآماده نمودن بازی برای بچه ها می باشد.

تعریف بازی: به هرگونه فعالیت جسمی یاذهنی هدفداری که به صورت فردی یاگروهی انجام پذیردوموجب کسب لذت واقناع نیازهای کودک شودبازی می گویند. بازی بهترین وموثرترین وسیله برای پرورش وشکوفایی تدریجی استعدادهای طفل دردوران کودکی است. کودکان برای انجام بازیها هیچ هدف ومنظوری جزسرگرمی وتفریح ندارندولی مربی بایدمنظوروهدف معینی داشته باشدکه دراین مقاله به آنها اشاره شده، بازیهای مختلف علاوه برتربیت بدنی، آثارتربیتی بسیاری دارندکه به تعدادی ازآنها اشاره شده است.

بازیها جنبه های مفیدی ازقبیل جنبه (جسمی-ذهنی وروانی-عاطفی) دارندکه برای هریک توضیحی داده شده، می توان گفت که بازی بهترین شکل فعالیت طبیعی هرکودک محسوب می شودودرزندگی کودک اهمیتی ویژه دارد. بازی برای هرکودک درحال رشدازارزشهای مختلفی برخورداراست. بازی کاربردی مهم وسازنده درجنبه سازندگی اخلاقی واصلاح نابسامانیها ورفتاری داردواثرآن دررشدانسان به حدی است که بسیاری ازکارهای بزرگسالی درواقع انعکساسی ازآموخته های ضمن بازی دوران خردسالی است.

یکی ازراههای پرورش شخصیت کودکان، شرکت بزرگسالان دربازی آنها است. باهم بازی شدن با کودکان، می توانیم دنیا راازدریچه وزاویه ای که اومی بیند، ببینیم ودرک کنیم وبدین ترتیب با کودک همدلی کنیم.

مقدمه

کودکان گل های بوستان ما، آینده سازان جامعه بشری و امید جهانیان اند کودکان سرمایه ها و ذخایر گرانبهای هر ملتی هستند عزت، افتخار و سربلندی هر ملت به کیفیت رشد و بالندگی کودکان آن سرزمین بستگی دارد

امروزه روان شناسان اعتقاد دارند که برای رسیدن به مراحل بالاتر، باید پایه های اولیه رشد را جدی گرفت چرا که اگر مراحل نخستین رشد به خوبی پیموده نشود قرار گرفتن در مراحل بعدی فرد را با اختلالاتی رو به رو خواهد ساخت.

شناخت ما از کودکان و نیازهایشان هر اندازه بیشتر و عمیق تر باشد، ارتباط ما با آنان آسان تر، مطلوب تر و پایدارتر خواهد بود شناخت زمینه های بازدارنده یا تسهیل کننده رشد و بالندگی کودکان، شناخت روش های اصولی و صحیح دستیابی به عزت و افتخار است بازی مهم ترین عامل تسهیل کننده رشد و بالندگی در صحنه حیات کودک و اسباب بازی، ابرازی است فراخوان کودک به این پهنه از گلستان حیات، بازی برای کودک همانند هوایی تنفس می کند لازم و ضرورت است بازی برای کودک یعنی زندگی...

این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 16

لینک کمکی