تحقیق اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود

فهرست مطالب - فصل اول - مقدمه - بیان مسئله - اهداف تحقیق - هدف کلی - هدف خاص - اهمیت و ضرورت تحقیق - فرض ها یا سؤالهای ویژه تحقیق - تعریف عملیات واژه ها یا اصطلاحات - فصل دوم - مقدمه - بخش اول: ادبیات تحقیق - اوقات فراعت از دیدگاه دانشمندان - تحولات تاریخی مربوط به نحوه گذران اوقات فراغت در ایران - اوقات فراغت بعد از اسلام - اوقات فراغت از دیدگاه اسلام - خصایص و ویژگیهای فراغت - اوقات و فراغت...

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

هدف کلی

هدف خاص

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرض ها یا سؤالهای ویژه تحقیق

تعریف عملیات واژه ها یا اصطلاحات

فصل دوم

مقدمه

بخش اول: ادبیات تحقیق

اوقات فراعت از دیدگاه دانشمندان

تحولات تاریخی مربوط به نحوه گذران اوقات فراغت در ایران

اوقات فراغت بعد از اسلام

اوقات فراغت از دیدگاه اسلام

خصایص و ویژگیهای فراغت

اوقات و فراغت و بهداشت روانی

فراغت و خلاقیت

فراغت و توسعه مهارتهای شناختی

اوقات فراغت و تقویت مهارتهای حسی-حرکتی و فعالیتهای ورزشی

جهت نگرش

اوقات فراغت و اصلاح رفتار و تعالی شخصیت

اوقات فراغت و آسیب پذیریهای اجتماعی

بخش دوم: پیشینه تحقیق

فرضیه های عنوان شده در این تحقیق

فصل سوم

مقدمه

جامعه آماری

چگونگی گزینش نمونه ها

ابزار گردآوری اطلاعات

چگونگی اجرا

روش تحقیق

آزمونهای آماری

فصل چهارم

یافته ها و تجزیه و تحلیل آن

نتایج آزمودنهای مجذورخی X 2

بحث و نتیجه گیری

فصل پنجم

خلاصه تحقیق

فرض ها و سئوالات تحقیق

محدودیتهای تحقیق

محدودیتهای دراختیار محقق

محدودیتهای خارج از اختیار محقق

پیشنهاد ها

فهرست منابع

پیوستها

بخشی از متن تحقیق:

مقدمه:

یکی از مسائلی که پیوسته مورد نظر صاحب نظران علوم تربیتی و دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گرفته مسئله اوقات فراغت است. تخصص در گستره حیات بیانگر مطلب است که در زندگی پر از فراز و نشیب انسان لحظه ها و اوقاتی وجود دارد که از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار است. اوقاتی که بستر مطلوبی است برای جریان نیکوی رشد شخصیت و اعتلای وجود و یا زمینه همواری است برای بروز اختلاف رفتاری، انحراف اخلاقی و بزهکاری اجتماعی، بدون تردید زمانی که از اوقات فراغت بحث به میان می آید، سخن از ارزشمندی این اوقات است هنگامه بسیار حساس و پرمعنا، اوراقی سرنوشت ساز در کتاب زندگی که نیازمند اراده های استوار و اندیشه های خلاق است.

شعار (وقت طلاست) و (شیطان برای دستهای بیکار کاربد می یابد) همواره در اغلب جوامع مطرح بوده و تفکر و تدبیر درباره اوقات فراغت و توجه به نحوه گذراندن این اوقات در کشورهای صنعتی بیش از دیگر کشورها رواج یافته است. حتی اغلب جامعه شناسان و اقتصاد دانان (دماز، اندرسون، اوژه) بر این باورند که تحول جوامع انسانی به سوی تمدن فراغت در حرکت است.

اوقات فراغت جوانان به مشابه شمشیری دولبه است اگر از آن به طور اصولی استفاده شود نه تنها راهگشا است بلکه زندگانی با برنامه، منسجم و هدفدار پیش روی انسان قرار میدهد. اگر خدا ناکرده این اوقات گرانبها و سالم و با برنامه های مقبول سپری نشود، زمینه های گرایش به فساد و تباهی و انحطاط جوانان را فراهم می آورد. فساد تباهی تنها مفهومی از ناهنجاری اجتماعی نیست، بلکه مصدتعی از به هدر دادن منابع و انرژی انسانی و مالی و مادی است. جوانی که در ابتدای جوانی به بیراهه می رود. نه تنها جوانی و انرژی جسمی و روحی خود را به هدر می دهد و خود را به هلاکت، بدبختی، و فقر و ممکن است می اندازد، بلکه از ابعاد نیز در تخریب منابع اجتماعی نقش دارد، که یکی از آنها را می توان ایفای نقش مخرب به مثابه الگویی قابل تقلید برای عمده دیگری از جوانان دانست. البته این بعد از کارکرد افراد ناهنجار، بحرانی ترین و مصیبت سازترین نقش او در اجتماع است...

این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 80

لینک کمکی