پاورپوینت تمدن سازی دینی (راهبرد تولید سیستم های زندگی براساس نگرش اسلام)

مشخصات فایل: - عنوان: پاورپوینت تمدن سازی دینی (راهبرد تولید سیستم های زندگی براساس نگرش اسلام) - قالب بندی: پاورپوینت - تعداد اسلاید: 61 - فهرست مطالب: - مقدمه - نظر اسلام در مورد آینده تاریخ - فرضیّه بحث - بدنه (در 6 محور) - هویت تمدن و تمدن سازی - هویت فرهنگ و فرهنگ سازی - عناصر فرهنگ - هویت سیستم و سیستم سازی - هویت استراتژی و استراتژی سازی - نقش دین در سیستم سازی...

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشخصات فایل:

عنوان: پاورپوینت تمدن سازی دینی (راهبرد تولید سیستم های زندگی براساس نگرش اسلام)

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 61

فهرست مطالب:

مقدمه

نظر اسلام در مورد آینده تاریخ

فرضیّه بحث

بدنه (در 6 محور)

هویت تمدن و تمدن سازی

هویت فرهنگ و فرهنگ سازی

عناصر فرهنگ

هویت سیستم و سیستم سازی

هویت استراتژی و استراتژی سازی

نقش دین در سیستم سازی و تعیین استراتژی

نتیجه

هویت استراتژیک دین

قسمتی از پاورپوینت:

نظر اسلام درمورد آینده تاریخ:

سرانجامِ بشریت،

ظهور «تمدن خدامحور» است.

یعنی:

تمدنی با ساختارهایی که

احساس حضور خدا

تولید می کنند.

فرضیه بحث:

گزاره های دین،

ظرفیت راهبردی و استراتژیک دارند و

شبکه گزاره ها به صورت سیستم قابل تعریف می باشند.

و...

لینک کمکی