تحقیق طرح درس روزانه عربی

طرح درس روزانه عربی - طرح درس روزانه: 2 ماده ی درسی: عربی مقطع تحصیلی: متوسطه مدت جلسه: 90 دقیقه دبیرستان حضرت زینب - شماره ی کتاب: 1/224 موضوع درس: معلوم و مجهول پایه تحصیلی: دوم تجربی تهیه کننده: اربابی - اهداف مراحل تدریس و تنظیم محتوا منابع و روش ها زمان - 1-هدف کلی: یادگیری فعل مجهول - مراحل...

ارتباط با ما

... دانلود ...

طرح درس روزانه عربی

طرح درس روزانه: 2 ماده ی درسی: عربی مقطع تحصیلی: متوسطه مدت جلسه: 90 دقیقه دبیرستان حضرت زینب

شماره ی کتاب: 1/224 موضوع درس: معلوم و مجهول پایه تحصیلی: دوم تجربی تهیه کننده: اربابی

اهداف مراحل تدریس و تنظیم محتوا منابع و روش ها زمان

1-هدف کلی: یادگیری فعل مجهول

مراحل تدریس و تنظیم محتوا: معارفه، حضور و غیاب و بررسی تکالیف 5 دقیقه

ارزشیابی پیش از تدریس (اجرای آزمون از درس گذشته – اجرای آزمون رفتار ورودی – اجرای پیش آزمون) 5 دقیقه

2-هدفهای جزئی: دانش آموزان در پایان تدریس

1-بتوانند جمله را مجهول کنند.

2-بتوانند جمله را معلوم کنند.

ایجاد آمادگی: (فعالیت های لازم در پشت برگه نوشته شود) 10 دقیقه

معرفی درس جدید و بیان هدف های رفتاری درس: 5 دقیقه

ارائه درس: مجهول کردن یک جمله فارسی و مرحله بندی کارهای انجام شده.

3-عینا همان مراحل را در مورد یک جمله عربی پیاده کردن.

4-مقایسه فاعل و نایب فاعل و انواع آن.

گفتن احکام نایب فاعل با مثالهای فراوان.

40 دقیقه

5-هدف های رفتاری: دانش آموزان در پایان و ضمن تدریس

1-فعل مجهول را تشخیص دهند.

6-فعل معلوم را به مجهول و بالعکس تبدیل کنند.

7-احکام نایب فاعل را بدانند.

جمع بندی: 5 دقیقه

ارزشیابی پایانی درس: (اجرای پس آموز) – سوالات مربوط در پشت برگه نوشته شود.

15 دقیقه

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 6

لینک کمکی