تحقیق استاندارد حسابداری شماره 26 فعالیت های کشاورزی

مشخصات فایل: - تحقیق استاندارد حسابداری شماره 26 فعالیت های کشاورزی - قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش - تعداد صفحات: 73 - بخشی از متن تحقیق: - فرایند تدوین استانداردهای حسابداری، فرایندی مستمر و پویاست که در واکنش به تغییر شرایط و تحولات محیط داخلی و بین المللی و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و...

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشخصات فایل:

تحقیق استاندارد حسابداری شماره 26 فعالیت های کشاورزی

قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 73

بخشی از متن تحقیق:

فرایند تدوین استانداردهای حسابداری، فرایندی مستمر و پویاست که در واکنش به تغییر شرایط و تحولات محیط داخلی و بین المللی و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای موجود یا تدوین استانداردهای جدید را ایجاب می کند. در این فرایند یکی از سیاستهای اصلی سازمان حسابرسی استفاده از استانداردهای حسابداری مراجع حرفه ای معتبر به ویژه استانداردهای بین المللی حسابداری در تدوین استانداردهای حسابداری با درنظر گرفتن شرایط داخلی کشور است.

در تدوین این استاندارد از استاندارد حسابداری شماره 41 کشاورزی (ویرایش 2003) و نتایج تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان مدیریت تدوین استانداردها استفاده شده است.

پیش نویس این استاندارد برای نظرخواهی عمومی منتشر گردید و تمام نظرات و پیشنهادات دریافت شده در کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بررسی و اصلاحات لازم اعمال گردید و نهایتاً استاندارد توسط کمیته فنی تصویب شد.

این استاندارد پس از بررسی و تصویب توسط هیئت عامل سازمان به موجب مصوبه مورخ 22/6/1383 مجمع عمومی سازمان لازم الاجرا شده است.

این استاندارد با نظارت جناب آقای هوشنگ نادریان مدیرعامل و رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی و توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با عضویت (به ترتیب الفبا) آقایان دکتر موسی بزرگ اصل، کامران بحرینی، مهدی شلیله، مجتبی علیمیرزایی، دکتر حسین کثیری و دکتر رضا نظری و با پشتیبانی گروه کارشناسی مدیریت تدوین استانداردها (خانمها دکتر ویدا مجتهدزاده و دکتر شهناز مشایخ و آقایان قاسم بولو، دکتر امید پورحیدری، هوشنگ جعفری، دکتر علی رحمانی و دکتر احمد مدرس) تدوین شده است.

سازمان حسابرسی از تمام کسانی که در فرایند تدوین، نظرخواهی و تصویب این استاندارد مشارکت داشته اند صمیمانه تشکر و قدردانی می نماید و از مشارکت گسترده تر جامعه حرفه ای برای ارتقای کیفی استانداردهای حسابداری استقبال می کند...

فهرست مطالب

دامنه کاربرد

• تعاریف

کمکهای بلاعوض دولت

عدم امکان اندازه گیری ارزش منصفانه به گونه ای اتکا پذیر

شناخت و اندازه گیری

درآمدها و هزینه های ناشی از اندازه گیری به ارزش منصفانه

تعاریف عمومی

تعاریف مرتبط با کشاورزی

پیوست شماره 2: مبانی نتیجه گیری

پیوست شماره 1: نمونه صورتهای مالی

اصلاحات سایر استانداردهای حسابداری

مطابقت با استانداردهای بین المللی حسابداری

تاریخ اجرا

افشا

لینک کمکی