پاورپوینت اصول دفع مواد زائد و زباله های آزمایشگاهی

مشخصات فایل: - عنوان: پاورپوینت اصول دفع مواد زائد و زباله های آزمایشگاهی - قالب بندی: پاورپوینت - تعداد اسلاید: 33 - فهرست مطالب: - مقدمه - ملاحظات مدیریت ضایعات - سوابق قوانین ومقررات موجود - طبقه بندی ضایعات آزمایشگاهی - ضایعات شیمیائی - جداسازی ضایعات - روشهای کنترل مهندسی - روشهای مربوط به دفع و بازیافت - ضایعات عفونی - برچسب گذاری و بسته بندی - تصفیه از طریق حرارت یا بخار - مواد ضدعفونی شیمیائی - سوزاندن ضایعات - ضایعات غیر خطرناک - قسمتی از...

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشخصات فایل:

عنوان: پاورپوینت اصول دفع مواد زائد و زباله های آزمایشگاهی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 33

فهرست مطالب:

مقدمه

ملاحظات مدیریت ضایعات

سوابق قوانین ومقررات موجود

طبقه بندی ضایعات آزمایشگاهی

ضایعات شیمیائی

جداسازی ضایعات

روشهای کنترل مهندسی

روشهای مربوط به دفع و بازیافت

ضایعات عفونی

برچسب گذاری و بسته بندی

تصفیه از طریق حرارت یا بخار

مواد ضدعفونی شیمیائی

سوزاندن ضایعات

ضایعات غیر خطرناک

قسمتی از پاورپوینت:

بررسی ضایعات: به منظور اجتناب از حوادث غیرقابل پیش بینی انجام می شود. امنیت وسلامت کارکنان بایددراولویت باشد وازطریق حفظ نکات ایمنی، استفاده از دستکش وماسک وآموزش کارکنان امکان پذیر خواهدبود.

جداسازی: جداکردن ضایعات پرخطر وبی خطر بسیار حائز اهمیت می باشد. مواد بدون خطر قابل بازیافت هستندومواد برنده باید در بسته های مقاوم به ضربه انباشت شوند.

انباشت درمحل تولید: ازنظراقتصادی کاهش تعداددفع ضایعات به صرفه می باشد اما خطر انباشت نبایدفراموش شود مثل مواد رادیواکتیو

و...

لینک کمکی