تحقیق تصمیم گیری مدیران

بخشی از متن تحقیق: - مقدمه - اقتصاد مهندسی و فرآیندهای تصمیم گیری - مهنندسین معمولاً در سمتها و کارهای مختلف گمارده می شوند وهر یک بنوبه خود سعی در پیشبرد هدفهای واحدهای صنعتی مربوطه می نمایند. در بیشتر مواقع مهندسین در نقش تصمیم گیرندگانی ظاهر می شوند که بایستی در مورد پروژه، طرح ویا ایده...

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق:

مقدمه

اقتصاد مهندسی و فرآیندهای تصمیم گیری

مهنندسین معمولاً در سمتها و کارهای مختلف گمارده می شوند وهر یک بنوبه خود سعی در پیشبرد هدفهای واحدهای صنعتی مربوطه می نمایند. در بیشتر مواقع مهندسین در نقش تصمیم گیرندگانی ظاهر می شوند که بایستی در مورد پروژه، طرح ویا ایده ای تصمیم گیری نمایند. این تصمیم گیری معمولاً بایستی براساس معیارها و ضوابطی صورت گیرد که نتیجه عمل تصمیم را بهینه نماید. یکی از هدفهای عمده کتاب اقتصاد مهندسین تهیه وسائل و ابزارتکنیکی مناسب برای مهندسین تصمیم گیرنده است، که آنان را قادر به گرفتن تصمیم در رابطه با مسئله با توجه به عوامل زر بنماید:

الف: سرعت

ب: صحت

ج: اطمینان

تصمیم گیری همان گونه که شرح داده شد بایستی براساس ضوابط صورت گیرد این ضوابط می تواند بصورت اقتصادی و یا تکنیکی باشند. ضوابط اقتصادی آنهائی هستند که بر اساس آن تصمیم گرفته شده، پروژه را از نظر اقتصادی قابل قبول کند ضوابط تکنیکی، شدن ویا نشدن طرح را بررسی می نماید...

این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 119

لینک کمکی