تحقیق بررسی تنش آستانه ای برروی فلزات و آلیاژها

مشخصات فایل: - تحقیق بررسی تنش آستانه ای برروی فلزات و آلیاژها - قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش - تعداد صفحات: 150 - بخشی از متن تحقیق: - چکیده: - بررسی ماهیت تنش آستانه ای، روش های اندازه گیری تئوری وعملی، عوامل موثر وچگونگی محاسبه تنش آستانه ای از جمله مسایل مهمی است که کمتردرمقالات به آن اشاره شده...

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشخصات فایل:

تحقیق بررسی تنش آستانه ای برروی فلزات و آلیاژها

قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 150

بخشی از متن تحقیق:

چکیده:

بررسی ماهیت تنش آستانه ای، روش های اندازه گیری تئوری وعملی، عوامل موثر وچگونگی محاسبه تنش آستانه ای از جمله مسایل مهمی است که کمتردرمقالات به آن اشاره شده است. هرچند مقالات ومنابع مرتبط با تنش آستانه ای بسیارمحدود است لیک در این پروژه سعی گردیده تا حدودی با این مبحث آشنا شویم.

آنچه در مورد تنش آستانه ای به نظر می رسد این مطلب است که با خزش ارتباطی نزدیک داشته ومی توان با استفاده از نمودارهای خزش آن را تحلیل کرد.

در واقع می¬توان گفت تنش آستانه ای به دلیل اندر کنش نابجایی ها با ذرات واثر متقابل آنها برهم ایجاد می شود. به بیان دیگر عدم تقارن نیروی صعود ناشی از عدم تقارن شبکه علت اصلی پیدایش تنش آستانه ای است. این تنش را می توان با استفاده از روش برونیابی برروی نمودار تنش-کرنش ویا باروابط موجود بدست آورد. از جمله پارامترهای موثر بر آن دما می باشد که با افزایش آن تنش آستانه ای بشدت افت می کند...

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: مقدمه

1-مقدمه

1-1-فولادهای کم آلیاژی

1-1-1-اثرات افزودنی های میکروآلیاژ کننده

1-1-2-انواع گوناگون فولادهای فریت – پرلیت میکروآلیاژ

1-1-2-1-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم

1-1-2-2-فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم

1-1-2-3-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم – نیوبیوم

1-1-2-4-فولادهای مولیبدن – نیوبیوم

1-1-2-5-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم – نیتروژن

1-1-2-6-فولادهای میکروآلیاژ شده تیتانیوم

1-1-2-7-فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم – تیتانیوم

1-2-نکته

فصل دوم: مروری بر منابع

2-1-معرفی معادلات خزش

2-2-بررسی تنش آستانه ای در آلیاژAl-0/03 wt%Sc

2-3 _ بررسی تنش آستانه ای در آلومینیوم 5083 اصلاحی

2-3-1-وابستگی سرعت کرنش حالت پایدار به تنش

2-3-2-وابستگی تنش در حالت پایدار به دما

2-3-3-مشاهده ریزساختار

2-3-4-آزمایش وجود تنش آستانه ای

2-3-5-منشا تنش آستانه ای

2-3-6-انرژی فعالسازی واقعی

2-3-7-نتایج

2-4-بررسی تش آستانه ای در کامپوزیت 5 % حجمی Al 2124-Sic

2-4-1-ماده آزمایش

2-4-1-1-آزمایش مکانیکی

2-4-1-2-آزمایش ریزساختار

2-4-2-منحنی های خزش

2-4-3-آزمایش های سرعت کرنش ثابت

2-4-4-وابستگی سرعت خزش حداقل به تنش در دماهای مختلف

2-4-5-وابستگی سرعت خزش حالت پایدار به دما

2-4-6-تفسیر رفتار خزش به صورت یک تنش آستانه ای

2-4-7-منشأ تنش آستانه ای

2-5-بررسی تنش آستانه ای درکامپوزیت al– 6 Mg– 1 Sc– 1 Zr– 10 vol. % SiCp

2-5-1-وابستگی تنش آستانه ای به دما

2-5-2-نتایج

2-6-بررسی تنش آستانه ای برای خاصیت فوق خمیری درآلیاژهای Al-Mg-Zn

2-7-بررسی تنش آستا نه ای در سوپرپلاستیک

2-7-1-توضیحات ابتدایی برای ناحیه I

2-7-2-پیشرفت های تفسیر ناحیه I

2-7-3-تنش آستانه ای تحت ناخالصی

2-7-4-نتایج

2-8-روشهای اندازه گیری تنش آستانه ای

2-8-1-روش عملی با استفاده از آزمایش خزش

2-8-2-روش تئوری با استفاده از مدلهای موجود

2-9-اثر دما برتنش آستانه ای

2-10-اثر تاریخچه بارگذاری برروی تنش آستانه ای

فصل سوم: نتیجه گیری

3-1-نتیجه گیری

3-2-پیشنهاد

منابع

لینک کمکی