پاورپوینت تیتانیم

مشخصات فایل: - پاورپوینت تیتانیم - قالب بندی: پاورپوینت - تعداد اسلاید: 17 - بخشی از پاورپوینت: - تیتانیم فلز نسبتاً سبکی است با چگالی gr/cm 354/4 که بین چگالی آلومینیم (gr/cm 371/2) و آهن (gr/cm 387/7) قرار می گیرد. نقطه ذوب تیتانیم C ْ 1668 است که از نقطه ذوب آهن بیشتر است، (C ْ 1536) و مدول...

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشخصات فایل:

پاورپوینت تیتانیم

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 17

بخشی از پاورپوینت:

تیتانیم فلز نسبتاً سبکی است با چگالی gr/cm 354/4 که بین چگالی آلومینیم (gr/cm 371/2) و آهن (gr/cm 387/7) قرار می گیرد. نقطه ذوب تیتانیم C ْ 1668 است که از نقطه ذوب آهن بیشتر است، (C ْ 1536) و مدول کشسان آن 2 Ib/in 106  8/16 که بین مقادیر مربوط به آهن و آلمینیوم قرار می گیرد. جزء فلزات با نقطه ذوب بالا است به دلیل تشکیل tio 2 برای مقاومت وخوردگی و زد زنگ استفاده می شود به دلیل سبکی وزن و وزن مخصوص کم در موتور جت و در پوسته وبدنه قطعات هواپیما استفاده می شود استفاده تیتانیم در قطعات باعث کاهش وزن ودر نتیجه باعث کاهش سوخت می شود، از تنها فلزاتی که در آب نمک ودر آب دریا خواص خستگی و خوردگی مناسبی دارد غیر مغناطیسی و قابلیت تغییر فرم پذیری عالی و کشش عالی دارد و نسبت استحکام و وزن آن بهتر از فولاد است. چگالی، نقطه ذوب و مدول کشسان تیانیم با خواص آلومینیم و آهن را جدول 1 مقایسه شده است.

و...

لینک کمکی