ترجمه مقاله انگلیسی با موضوع نظریه های مدیریت دولتی-توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی با موضوع نظریه های مدیریت دولتی-توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی، به همراه اصل مقاله، - عنوان انگلیسی مقاله: - Theories of Public Management – Developments in Public Management Theory - تعداد صفحات فایل اصلی: 6 - تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 6 -

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی با موضوع نظریه های مدیریت دولتی-توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی، به همراه اصل مقاله،

عنوان انگلیسی مقاله:

Theories of Public Management – Developments in Public Management Theory

تعداد صفحات فایل اصلی: 6

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 6

لینک کمکی