تحقیق بررسی مواد سرامیکی از دیدگاه مهندسی شیمی

دانلود تحقیق با موضوع بررسی مواد سرامیکی از دیدگاه مهندسی شیمی، - در قالب word و در 64 صفحه، قابل ویرایش، شامل: - 1-مقدمه صفحه 8 - 2-تعریف مواد سرامیکی صفحه 8 - 3-انواع مواد سرامیکی صفحه 8 - 3-1-سرامیک سنتی صفحه 8 - 3-2-سرامیک مدرن صفحه 8 - 4-علم سرامیک صفحه 9 - 4-1-فیزیکی صفحه 9 - 4-2-صنعتی صفحه 10 - 5-خواص جامدات و عملیات های واحد مربوط...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع بررسی مواد سرامیکی از دیدگاه مهندسی شیمی،

در قالب word و در 64 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

1-مقدمه صفحه 8

2-تعریف مواد سرامیکی صفحه 8

3-انواع مواد سرامیکی صفحه 8

3-1-سرامیک سنتی صفحه 8

3-2-سرامیک مدرن صفحه 8

4-علم سرامیک صفحه 9

4-1-فیزیکی صفحه 9

4-2-صنعتی صفحه 10

5-خواص جامدات و عملیات های واحد مربوط صفحه 10

5-1-جامد صفحه 11

5-1-1-ابعاد یک جسم جامد صفحه 11

5-1-2-ذره صفحه 12

5-1-2-1-کرویت صفحه 13

5-1-2-2-الک صفحه 14

5-1-2-2-1-مش صفحه 16

5-1-2-2-2-مجموع الکها صفحه 16

5-1-2-3-اندازه گیری قطر ذرات با کمک الک ها

تحلیل غربال صفحه 18

5-1-2-4-مقادیر متوسط برای برای تمام ذرات توده کل صفحه 22

5-1-2-4-1-سطح مخصوص مخلوط (یاتوده کل) صفحه 22

5-1-2-4-2-تعداد ذرات یک مخلوط صفحه 23

5-1-2-4-3-قطر متوسط حجم –سطح صفحه 24

5-1-2-4-4-قطر متوسط میانگین حسابی صفحه 24

5-1-2-5-نکته بسیار مهم صفحه 25

5-2-عملیات واحد جامدات صفحه 25

5-2-1-سنگ شکن ها صفحه 26

5-2-1-1-سنگ شکن ثابت صفحه 26

5-2-1-1-1-فکی صفحه 26

5-2-1-1-2-سنگ شکن ضربه ای (چکشی یا کوبیت) صفحه 29

5-2-1-1-3-سنگ شکن مخروطی صفحه 30

5-2-1-1-4-سنگ شکن قلتکی یا استوانه ای صفحه 32

5-2-1-1-5-روش انتخاب سنگ شکن صفحه 32

5-2-1-2-سنگ شکن متحرک صفحه 33

5-2-2-آسیاب ها صفحه 33

5-2-2-1-آسیاب چکشی (ضربه ای) صفحه 33

5-2-2-2-آسیاب غلطکی صفحه 34

5-2-2-3-آسیاب گولوله ای صفحه 35

5-2-3-رابطه دبی و توان برای سنگ شکنها و آسیابها صفحه 36

6-کلینکر صفحه 37

6-1-طرز تهیه کلینکر صفحه 38

6-2-مواد اولیه صفحه 38

6-2-1-سنگ آهک صفحه 39

6-2-2-خاک رس صفحه 39

6-2-3-ماسه و سنگ ماسه صفحه 41

6-2-4-مارن صفحه 41

6-2-5-شیل صفحه 42

6-3-مراحل ساخت کلینکر صفحه 43

6-3-1-استخراج از معدن صفحه 43

6-3-1-1-مراحل استخراج سنگ آهک صفحه 44

6-3-1-1-1-انفجار کوه صفحه 45

6-3-1-1-2--خرد کردن صفحه 45

6-3-2-2-آسیاب و آماده سازی مواد برای پخت صفحه 46

6-3-3-پخت صفحه 47

6-3-3-1-کوره صفحه 47

6-3-3-1-1-اجزای کوره و طرز کار کوره صفحه 47

6-3-3-1-1-1-بدنه صفحه 48

6-3-3-1-1-2-شاسی یا پایه صفحه 49

6-3-3-1-1-3-مشعل صفحه 49

6-3-3-2-کولر ها صفحه 51

6-3-3-2-1-مشبک صفحه 51

6-3-3-3-پیشگرم کن صفحه 51

6-3-3-3-1-پیشگرمکن سیکلونی صفحه 52

6-4-فاز های اصلی کلینکر صفحه 55

6-4-1-الیت صفحه 55

6-4-2-بلیت صفحه 55

6-4-3-آلومینات تری کلسیم صفحه 55

6-4-4-آلومینو فریت کلسیم (فاز فریت) صفحه 55

7-سیمان صفحه 56

7-1-سیمان پرتلند صفحه 56

استاندارد صفحه 58

انواع سیمان پرتلند صفحه 58

انواع سیمان غیر پرتلند صفحه 63

سخن آخر صفحه 63

منابع صفحه 64

لینک کمکی