تحقیق آرایه های لفظی

مشخصات فایل: - تحقیق آرایه های لفظی - قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش - تعداد صفحات: 6 - بخشی از متن تحقیق: - به آن دسته از آرایه های ادبی که از تناسب های آوایی و لفظی میان واژه ها پدید می آید می گو یند. - واج آرایی (نغمه حروف) - به تکرار یک واج صامت یا مصوت در یک...

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشخصات فایل:

تحقیق آرایه های لفظی

قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 6

بخشی از متن تحقیق:

به آن دسته از آرایه های ادبی که از تناسب های آوایی و لفظی میان واژه ها پدید می آید می گو یند.

واج آرایی (نغمه حروف)

به تکرار یک واج صامت یا مصوت در یک بیت یا عبارت گفته می شود به گونه ای طنین آن در گوش بر جای بماند و باعث پیدایش موسیقی آوایی در آن بخش از سخن شود

رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود

سجع

هر گاه واژه های پایانی دو قرینه کلام در واج آخر مشترک باشند آرایه سجع پدید می آید و آن دو جمله را مسجع می خوانند. معمولا هر قرینه از یک جمله تشکیل می شود. اما گاهی نیز یک قرینه از دو یا چند جمله کوتاه پدید آمده است. همچنین در اغلب نمونه های نثر مسجع واژه های پایانی دو جمله در بیش از یک حرف مشترکند و در واقع هم قافیه می باشند. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات (سجع در بین حیات و ذات است)

ترصیع

هر گاه اجرای دو بخش از یک بیت یا عبارت، نظیر به نظیر، هم وزن و در حرف آخر مشترک باشند. ای منور به تو نجوم جلال وی مقرر به تو رسوم کمال

لینک کمکی