تحقیق سابقه قالی بافی در بیرجند

دانلود تحقیق سابقه قالی بافی در بیرجند، - در قالب word قابل ویرایش و در 31 صفحه. - توضیحات: - 1-ازمناطق معروف قالی بافی این شهر کویری که درجنوب خراسان واقع شده است می توان از روستاهای درخش، مود، گسگ، سربیشه، بهلگرد، نوغاب، دستگرد، هندوالان وبیشتر روستاهای منطقه قائنات نام برد. سابقه قالی بافی این...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق سابقه قالی بافی در بیرجند،

در قالب word قابل ویرایش و در 31 صفحه.

توضیحات:

1-ازمناطق معروف قالی بافی این شهر کویری که درجنوب خراسان واقع شده است می توان از روستاهای درخش، مود، گسگ، سربیشه، بهلگرد، نوغاب، دستگرد، هندوالان وبیشتر روستاهای منطقه قائنات نام برد. سابقه قالی بافی این منطقه آن طور که از کتاب جغرافی دانان قدیم مانند مقدسی و ابن حوقل بر می آید به هزار سال قبل و شاید بیشتر برسد. ابواسحاق ابراهیم اصطخدی نیز در کتاب معروف مسالک و ممالک به رواج کرباس و پلاس و سایر بافته ها اشاراتی دارد. شهرستان قاین نیز که تا چندی قبل جزو یکی از بخش های شهر بیرجند به شمار می آمد نیز یکی از مناطق قدیمی قالی بافی جنوب خراسان است. قالی های این منطقه با قدمت دویست ساله زینت بخش آستان مقدس رضوی، موزه ها و نزد مجموعه داران فرش است. سرپرستی سایکس که حدود 100 سال قبل از قاینات دیدن کرده در کتاب ‹‹هشت سال در ایران›› درباره قالی قاینات می نویسد: نقش های قالی های قائن اکثر گل و بوته است که در کرمان نیز مرسوم است.

فرش از نظر سبک محلی

فرش شهری: یعنی فرشی که درشهرها بافته می شودفرش شهری باف که بوسیله بافنده شهر نشین بافته می شود ظریف است ورج شمار آن بالاست ودارای نقشه وطرح ویژه ای است بافت فرش درشهرها بیشتر درزمان صفویان با دایر کردن کارگاه های بزرگ قالی بافی دراصفهان وتبریز گسترش یافت.

فرش روستایی: فرشی است که بصورت ساده وابتدایی درروستاها می بافند. فرش روستایی اکثر بدون نقشه بافته می شود. قطع این فرش ها کوچک وبصورت ذرع ونیم، پشتی، کناره وخرک است. فرش های روستایی زمانی از نظر طرح وترکیب ویژگی هایی داشت ولی اینکه تحت تأثیر تولید بازاری، یکنواخت شده است ودرخطر نابودی قرار گرفته است.

قالیچه های معروف ایران

و...

لینک کمکی