تحقیق تاریخچه زمین

بخشی از متن تحقیق: - تعطیل های عیدنوروزرادرکتاب علوم بخش تاریخچه ی زمین جمع اوری کرده و نوشته ام. زمین شناسان با استفاده ازاثاری که درسنگها وجود دارد اطلاعات زیادی درباره ی گذشته ی زمین جمع اوری می کنند ان ها با مطالعه ی سنگ های رسوبی درباره ی اب وهوای گذشته...

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق:

تعطیل های عیدنوروزرادرکتاب علوم بخش تاریخچه ی زمین جمع اوری کرده و نوشته ام. زمین شناسان با استفاده ازاثاری که درسنگها وجود دارد اطلاعات زیادی درباره ی گذشته ی زمین جمع اوری می کنند ان ها با مطالعه ی سنگ های رسوبی درباره ی اب وهوای گذشته ی زمین محل دریاهاوخشکیهاونوع گیاهان وجانورانی که زمانی روی زمین زندگی می کرده وامروزه از بین رفته اند اطلاعاتی به دست اورده اند.

سرگذشت زمین

مطالعه درباره ی گذشته ی زمین بسیار شبیه به مطالعه در تاریخ ملت هاست. کسی که می خواهدتاریخ تمدن هاوملت ها را مطالعه کند باید شواهد زیادی درباره ی حوادث...

این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 17

لینک کمکی