تحقیق تحول شکل زبان در سنین پیش از دبستان

بخشی از متن تحقیق: - تحول شکل جمله - حدود سی ماهگی که کودک وارد مرحله سوم می شود، دو شکل اساسی جملات انگلیسی یعنی «فاعل-فعل-مفعول» (Ramona eats vegetable) و «فاعل-فعل ربطی-مسند» (Byung is big) را به خوبی یاد گرفته است (ولز، 1985). کودکانی که در حال یادگیری زبانهای دیگر، مثل پرتغالی، هستند نیز...

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق:

تحول شکل جمله

حدود سی ماهگی که کودک وارد مرحله سوم می شود، دو شکل اساسی جملات انگلیسی یعنی «فاعل-فعل-مفعول» (Ramona eats vegetable) و «فاعل-فعل ربطی-مسند» (Byung is big) را به خوبی یاد گرفته است (ولز، 1985). کودکانی که در حال یادگیری زبانهای دیگر، مثل پرتغالی، هستند نیز عناصر اسم و فعل را زود یاد می گیرند. (والیان و ایزنبرگ، 1996).

اساسی ترین قانون چامسکی در مورد ساختار عبارت، بیان می کند که جمله شامل عبارت اسمی و عبارت فعلی می باشد. عناصر نحوی لازم برای جملات ساده، اسم (فاعل) و فعل (گزاره) می باشند و کودک این دو عنصر را تا اواخر مرحله دوم و اوایل مرحله سوم یاد می گیرد. بعد یا در حال فراگیری این عناصر، کودک به تدریج الگوی اولیه را اصلاح می کند. بنابراین، تحول در دو سطح صورت می گیرد: عناصر جمله و جمله. سرانجام تحول درونی عبارات اسمی و فعلی و انواع جملات خبری، سئوالی و امری و شکل منفی مربوط به هر یک حاصل می شود. نمونه ای از گفتار و زبان کودک چهارساله روی قطعه نهم لوح فشرده ای که همراه این متن می باشد، موجود است. رونوشتی از گفتار کودک 48 ماهه در جدول 3/14 این متن آمده است. به شکل جمله در این رونوشت توجه کنید، اگر چه محتوا بسیار کودکانه است، اما ساختار جمله کاملتر به نظر می رسد. برای مقایسه، به گفتار یک کودک سی و دو ماهه در جدول 2/14 و نمونه گفتاری کودک پنج ساله روی قطعه دهم لوح فشرده همراه، توجه کنید.

عناصر جمله

قبل از بررسی شکلهای مختلف جمله، باید تحول درونی آن را مورد توجه قرار دهیم. عبارات اسمی و فعلی از مهمترین موارد این بخش می باشد.

تحول عبارت اسمی

اسامی مفرد، بزرگترین گروه نحوی هستند که در اولین پنجاه واژه کودک ظاهر می شوند. اگرچه در مرحله اول اسامی با واژه های دیگر ترکیب می شوند، اما صرفاً زمانیکه به تنهایی بکار می روند، گسترش می یابند.

ابتدا این گسترش شامل اضافه کردن حرف نکره (a) یا حرف اشاره that به اسم می باشد. کودک عادی در بیست و یک ماهگی این ترکیبها را می سازد (ولز، 1985). بنابراین، کودک احتمالاً عباراتی مثل A kitty یا that candy را به کار می برد. گسترش بعدی عبارت اسمی شامل اضافه کردن اسامی ملکی (Daddy’s shoe)، کمیتها (some cookie) و ویژگیهای فیزیکی (Big doggie) به اسم می باشد. بکار بردن چند توصیف کننده در مرحله اول نادر است، کودک احتمالاً هنوز عبارت My big doggie را به کار نمی برد. فهرست توصیف کننده های اولیه معمولاً کوتاه است و به طور تدریجی افزایش می یابد.

در مرحله دوم، آن دسته از اسامی که به تنهایی و در موقعیت مفعول بکار می روند، توصیف می شوند. برای مثال، کودک ممکن است بگوید Daddy throw bigball (مفعولی) اما به ندرت می گوید Big doggie go, ruff (فاعلی). علاوه بر این، کودک تعداد محدودی از ضمایر را در موقعیت اسم بکار می برد که شامل it, I و that می باشند. به این ترتیب کودک دو ساله عبارات اسمی جدید را به طور منسجم بیان می کند و سپس می تواند موقعیت قبلی یا معین آنها را با ضمایر نشانه گذاری کند (بنت-کاستر، 1983). در هم ریختگی ضمیر در قالبهای «اسم+فعل+اسم» و بدل زیاد رخ می دهد (دیل و کرین-تورسون، 1993). به نظر می رسد که کودکان خیلی زود یاد می گیرند که در انگلیسی صفات قبل از اسامی می آیند و قبل از ضمایر و اسامی خاص قرار نمی گیرند (پی. بلوم، 1990) معمولاً برای یک انگلیسی زبان بالغ، گفتن Juan Old یا Little he قابل قبول نیست. کودکان دو ساله به ندرت این شکل را به کار می برند؛ آنها احتمالاً بین اسامی ای که می توانند توصیف شوند و ضمایر و اسامی خاص که نمی توانند، تمایز قایل می شوند...

این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 31

لینک کمکی