تحقیق رشد و تکامل حرکتی در طول عمر

بخشی از متن تحقیق: - رشد و تکامل حرکتی در طول عمر کاتلین. م. هی وود - کاربرد رشد حرکتی را در بعد از دوره ی کودکی و تا پایان عمر جایز می دانیم. - مهارت های حرکتی به طور معمول در اواخر دوره ی نوجوانی و در دوره ی جوانی کامل می شوند. - واژه شناسی در...

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق:

رشد و تکامل حرکتی در طول عمر کاتلین. م. هی وود

کاربرد رشد حرکتی را در بعد از دوره ی کودکی و تا پایان عمر جایز می دانیم.

مهارت های حرکتی به طور معمول در اواخر دوره ی نوجوانی و در دوره ی جوانی کامل می شوند.

واژه شناسی در رشد حرکتی

1) نمو (growth): معنی نمو افزایش کمی در اندازه است.

منظور از نمو جسمی افزایش توده یا اندازه جسم از طریق زیاد شدن واحدهای کامل زیستی است. یعنی واحدهایی که از پیش بخش های مختلف بدن را تشکیل داده اند. مثلاً پاها از نظر طولی بلندتر می شوند نه این که یک بخش تازه به پا اضافه شود.

موقعی که اندازه هر واحد یا قسمت در کل زیادتر شود، طول بدن با حفظ شکل خود، بیشتر می شود. دوره ی نمو جنسی (تغییر در اندازه مطلق) در انسان معمولاً از زمان لقاح تا سنین 22-19 سالگی است.

2) رشد (development): واژه ی رشد مکمل نمو است و دلالت بر فرایند تغییری می کند که دائمی است و به ظرفیت عملی سازماندار و خاصی منجر می شود. یعنی حالتی که فرد می تواند به طور کامل نقش موردنظر را انجام دهد.

رشد ممکن است به شکل تغییر کمی و کیفی یا هر دو رخ دهد. لذا رشد حرکتی فرآیندی سنی است که دائمی و دارای توالی بوده و در طی آن انسان از حرکات ساده به حرکات بسیار منظم، مهارت های پیچید ه ی حرکتی و در نهایت، انطباق مهارت ها که همراه با فرارسیدن پیری صورت می گیرد پیشرفت می کند. این فرآیند تنها به دوره ی نمو جنسی محدود نمی شود. رشد در طول عمر انسان تداوم دارد...

این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 135

لینک کمکی