تحقیق تغییر سازمانی و مقاومت در برابر تغییر

بخشی از متن تحقیق: - مقدمه - تغییر بدین معناست که وضعیت جدید عوامل با وضعیت سابق آنها فرق کند، تحول سازمانی به رهبران کمک می کند تا تغییر را از این دیدگاه که «تغییر نوعی فرصت است» مد نظر قرار دهند و آن را تحقق بشند بیشترین عوال مسبب تغییر، در خارج از...

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق:

مقدمه

تغییر بدین معناست که وضعیت جدید عوامل با وضعیت سابق آنها فرق کند، تحول سازمانی به رهبران کمک می کند تا تغییر را از این دیدگاه که «تغییر نوعی فرصت است» مد نظر قرار دهند و آن را تحقق بشند بیشترین عوال مسبب تغییر، در خارج از سازمان قرار دارند، عواملی نظیر رقبا، تکنولوژیهای جدید، مشتریان و... بطور کلی جامعه. گاهی اوقات عوامل تغییر از درون سازمان نشات می گیرد مانند روی کار آمدن مدیر جدید، منسوخ شده کالا یا خدمات، جهت گیری های استراتژیک جدید و...

برای درک تحول سازمانی، ضروری است، در ابتدا «تغییر» درک شو و سپس ضرورت تغییر برنامه ریزی شده روشن گردد.

روشهای مختلف انجام تغییر:

1 – برنامه ریزی شده (با قصد قبلی) 2 – غیر برنامه ریزی شده (تصادفی)

میزان تغییر می تواند کم یا زیاد باشد بر حسب گستردگی و وسعت آن می تواند بر عناصر متعددی از سازمان یا فقط بر تعداد محدودی از آنها تاثیر گذارد.

تغییر می تواند (ناگهانی و دفعتاً) Fast change یا بطئی و آهسته (تدریجی) Slow change باشد.

وضعیت جدید ناشی از تغییر می تواند ماهیتی کاملاً متفاوت از حالت سابق داشته باشد (تغییر بنیادی) Fundamental Change. یا وضعیت جدید می توان همان ماهیت اولیه همراه با شکل گیری و ویژگیهای جدید باشد (تغییر تدریجی) Incrementral Change.

امروزه خواسته های تحمیلی بر سازمان چنان وسیع و گسترده اند که در بسیاری از موارد تغییرات اساسی ضروری است...

این تحقیق با فرمت word (قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 30

لینک کمکی