تحقیق تکنولوژی کنترل انتشار آلودگی هوا

بخشی از متن تحقیق: - تکنولوژی های کنترل انتشار - انتقال و پراکندگی آلاینده های هوا - عوامل پیچیده ی متعددی بر پدیده ی انتقال و پراکندگی آلاینده های هوای اطراف ما مؤثرند. الگوهای آب و هوایی موقت در یک منطقه (وضع هوا) و نیز در مقیاس جهانی و همچنین شرایط جغرافیایی محل تحت مطالعه، بر...

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق:

تکنولوژی های کنترل انتشار

انتقال و پراکندگی آلاینده های هوا

عوامل پیچیده ی متعددی بر پدیده ی انتقال و پراکندگی آلاینده های هوای اطراف ما مؤثرند. الگوهای آب و هوایی موقت در یک منطقه (وضع هوا) و نیز در مقیاس جهانی و همچنین شرایط جغرافیایی محل تحت مطالعه، بر نحو ه ی انتقال و پراکندگی آلاینده ها تا ثیر می گذارند. برای مثال جهت غالب الگوهای آب و هوایی موقت در کشور ایالات متحده از سمت غرب به سمت شرق است و این خود یک عامل مؤثر در تشکیل باران اسیدی در هنگام انتقال آلاینده ها است.

در مقیاس فرامحلی، جریان یا عدم جریان هوا، دو عامل اصلی هستند که بر فرایند انتقال و پراکندگی آلاینده ها تاثیر دارند. باد همان جریان طبیعی هوا در راستای افقی می باشد و هنگامی رخ می دهد که هوای گرم بالا آمده و هوای سرد جای آن را می گیرد. جریان هوا همچنین به علت تفاوت فشار در سطوح مختلف جو پدید می آید. فشار، همان وزن هوا در یک نقطه ی معین است. وزن نیز به نوبه ی خود توسط ارتفاع و دمای ستون هوا معین می گردد. در این وضعیت به علت سنگین تر بودن هوای سرد نسبت به هوای گرم، یک توده ی پرفشار هوا تشکیل می شود. به طور عکس، یک توده ی کم فشار هوا نیز توسط هوای گرم و سبک تشکیل می شود. تفاوت در فشار این دو توده موجب آن می شود که هوا از نواحی پرفشار به سمت نواحی کم فشار حرکت کرده و در نتیجه باد ایجاد می شود. سرعت باد می تواند تاثیر زیادی بر فرایند تمرکز الاینده ها در یک منطقه ی محلی بگذارد. هرچه سرعت باد بیشتر باشد، تمرکز آلاینده ها بیشتر خواهد بود. باد، آلاینده ها را رقیق کرده و آنها را به سرعت در مناطق اطراف پخش می کند...

چکیده

پس از مطالعه ی این مقاله، دانشجو خواهد توانست در موارد زیر توضیحاتی ارائه دهد:

1) عوامل طبیعی که بر روی انتقال و پراکندگی آلاینده های هوای پیرامون تاثیر می گذارند.

2) مدل پراکندگی.

3) برنامه ی نظارت بر هوای اطراف.

4) اصول نمونه گیری وتحلیل آلاینده های هوای اطراف.

5) فهرست های انتشارات.

6) ابزار، فرایندها و اقدامات لازم برای کاهش آلودگی هوا.

7) انوع استراتژی های برآورد و اجرا که در دسترس آژانس کنترل آلودگی می باشد.

مدیریت کیفیت هوا به منظور نظارت بر کیفیت هوا و یا نمونه های آلاینده ی هوا و فهرست تخمین خروجی ها ایجاد شده است. این داده ها به ما کمک می کنند تا شرایط محیطی فعلی را تخمین بزنیم وبر طبق آن شرایط آینده را پیش بینی کنیم. نظارت بر داده ها و نیز اندازه گیری آنها می تواندما را در دسته بندی اهداف و برآورد میزان تأثیر اقدامات کنترلی ونظارت های اجرایی با توجه به قوانین موجود یاری دهد.

به منظور اجرای نظارت بر کیفیت هوا و نیز تخمین لیست خروجی ها، درک اصول انتقال و پراکندگی آلاینده های هوا به همان اندازه مهم است که اصول مدل پراکندگی آن آلاینده ها اهمیت دارند...

این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 87

لینک کمکی