گزارش کارآموزی روابط عمومی در شرکت سهامی بیمه ایران

فهرست مطالب: - پیشگفتار...4 - روابط عمومی در نگاهی کلّی...5 - مقدمه ای کلی برای کاروزی...32 - فصل اول: شرکت سهامی بیمه ایران - تأسیس...36 - نمودارسازمانی...37 - شروع فعالیت ها، اهداف، سیاست ها...41 - طرحهای اجرایی و برنامه ریزی های اینده...45 - فصل دوم: روابط عمومی شرکت سهامی بیمه ایران - شرح عملکرد...55 - نمودار سازمانی...58 - شرح وظایف کلی/عناوین شغلی...60 - انتشار ترازنامه مالی شرکت به منظور شفاف سازی...91 - آشنایی با نشریه پیام بیمه...95 - فصل...

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب:

پیشگفتار...4

روابط عمومی در نگاهی کلّی...5

مقدمه ای کلی برای کاروزی...32

فصل اول: شرکت سهامی بیمه ایران

تأسیس...36

نمودارسازمانی...37

شروع فعالیت ها، اهداف، سیاست ها...41

طرحهای اجرایی و برنامه ریزی های اینده...45

فصل دوم: روابط عمومی شرکت سهامی بیمه ایران

شرح عملکرد...55

نمودار سازمانی...58

شرح وظایف کلی/عناوین شغلی...60

انتشار ترازنامه مالی شرکت به منظور شفاف سازی...91

آشنایی با نشریه پیام بیمه...95

فصل سوم: ضمائم منابع

ضمائم...98

منابع...107

پیش گفتار:

یکی از عواملی که در سرنوشت هر مؤسسه، گروه و فرد اهمیت و ارزش اساسی دارد و آنها رادرنیل به هدف ها یاری می دهد، کیفیت رابطه آنها با افرادو مؤسساتی است که باآنها سروکار دارند و همچنین با افکار عمومی جامعه ای است که در آن به فعالیت مشغولند. هر اندازه این ارتباط به شکل مؤثری گسترش یافته باشد، به همان اندازه آن فرد، گروه و مؤسسه در دستیابی به اهداف خود موفق تر می باشد. اکنون به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت پذیرفته شده که افراد و مؤسسات برای رسیدن هرچه بهتر و راحت تر به مقاصد خود نیازمند به حسن رابطه و درک متقابل و توسعه تفاهم با یکدیگر و عموم مردم می باشند.

مدیران مؤسسات به دلایل فوق، در تشکیلات خود اقدام به تأسیس دفتر، واحد یا بخشی تحت عنوان روابط عمومی نموده اند تا از طریق آن ارتباط مفید و مؤثر را با افراد داخل و خارج سازمان برقرارنمایند و با آگاه کردن، تشویق و ترغیب آنان، به اهداف مدیران، سریعتر، راحت تر و با هزینه کمتر جامه عمل بپوشانند. دست اندرکاران چنین دفاتری همه روزه در تلاشند تا با استفاده از تکنیک ها وتخصص های حرفه روابط عمومی، به گسترش تفاهم و ارتباط مؤثر بپردازند. دکتر حمید نطقی بنیانگذار روابط عمومی علمی در ایران در تعریفی که از روابط عمومی از او خواسته شد معتقد است: روابط عمومی وکیلمدافع سازمان در بیرون و مدعی العلوم در داخل سازمان است. دراین گزارش به برخی مباحث روابط عمومی و تبیین جایگاه آن در شرکت سهامی بیمه ایران پرداخته می شود.

این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است)

تعداد صفحات: 107

لینک کمکی