تحقیق بررسی شیوع همسرآزاری در بین زنان متأهل حدود سنی 35-30 ساله

دانلود تحقیق با موضوع بررسی شیوع همسرآزاری در بین زنان متأهل حدود سنی 35-30 ساله، - در قالب word ودر 73 صفحه، قابل ویرایش، شامل: - چکیده: - مقدمه - بیان مساله - اهداف تحقیق - اهمیت و ضرورت تحقیق - فرضیه های تحقیق - متغیرهای تحقیق - تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم کلیدی - سبکهای زندگی: سوال چند انتخابی - دو نفری زندگی کردن یا تنها زندگی کردن؟ - زندگی مشترک:...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع بررسی شیوع همسرآزاری در بین زنان متأهل حدود سنی 35-30 ساله،

در قالب word ودر 73 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده:

مقدمه

بیان مساله

اهداف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم کلیدی

سبکهای زندگی: سوال چند انتخابی

دو نفری زندگی کردن یا تنها زندگی کردن؟

زندگی مشترک: جنبه ها ی مثبت و منفی

جنبه های مثبت زندگی مشترک: صمیمیت و مشارکت

جنبه های منفی زندگی مشترک: اختلاف به خاطر هیچو پوچ:

تنها زندگی کردن: واقعیتهای مختلف

جنبه های مثبت زندگی مجردی: آزادی و استقلال

جنبه های منفی زندگی مجردی: تنهایی و عدم تداوم

پیدا کردن همسر ایده آل: اقدامی مهم

معیارهای انتخاب: تفاوتها یا تشابه ها؟

عاشق شدن: پرش بدون نیزه

روابط زن و شوهر: روشن نگهداشتن چراغ

بافتهای زندگی مشترک: واقعیتهای مختلف از دواج

ازدواج در آمریکای شمالی

ازداج مدنی:

زندگی مشترک آزاد

زوج بودن اما جدا زندگی کردن

خانواده هسته ای

بچه خواستن: گذر از حالت زوج به حالت خانواده

آرزوی مشترک و آرزوی شراکت

مسائل ناباروری

چرخه زندگی خانوادگی: تحول خانواده در طول زمان

مراحل چرخه زندگی خانوادگی

استقرار خانواده

گذر به موقعیت والدینی

خانواده با بچه پیش دبستانی

خانواده یا بچه دبستانی

2 ٫روابط والدین با دختران بهتر از روابط آنها با پسران است،

خانواده به عنوان سکوی پرش

خانواده پس والدینی

چرخه زندگی خانوادگی: دید انتقادی

زوجها و خانواده های در حال متارکه

علتهای متارکه

پیامدهای متارکه

تکرار رئوس مطالب

چرا و چگونه تصمیم می گیریم تنها بمانیم یا ازدواج کنیم؟

مراحل زندگی خانواده هسته ای کدامهاست؟

متارکه زن و شوهر چه پیامدهایی دارد؟

کارهای خانگی

جنبشهای طرفداری از حقوق زنان

نخستین جنبشهای زنان در فرانسه

مبارزه در ایلات متحده

تحولات اروپا

تجدید حیات جنبش طرفداری از حقوق زنان

خشونت خانگی آزار و تجاوز جنسی

خشونت خانگی

فصل سوم

تعیین روش تحقیق

جامعه آماری مورد مطلعه

حجم نمونه:

روش نمونه گیری:

ابزار سنجش و روش جمع آوری اطلاعات:

معرفی آزمون

روش اجرای پژوهش

روش آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها و یااطلاعات

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات:

محدودیت ها:

پرسش نامه همسر آزاری

منابع و ماخذ

لینک کمکی