تحقیق مالیات های مستقیم

مشخصات فایل: - تحقیق مالیات های مستقیم - قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش - تعداد صفحات: 14 - بخشی از متن تحقیق: - مالیات های مستقیم - مقدمه - مالیات یکی از ابزارهای مهم در سیاستهای اقتصادی کشور می باشد. تغییر نرخهای مالیات سبب بوجود آمدن تبعات کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد می گردد. افزایش مالیاتها در بلند مدت،...

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشخصات فایل:

تحقیق مالیات های مستقیم

قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 14

بخشی از متن تحقیق:

مالیات های مستقیم

مقدمه

مالیات یکی از ابزارهای مهم در سیاستهای اقتصادی کشور می باشد. تغییر نرخهای مالیات سبب بوجود آمدن تبعات کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد می گردد. افزایش مالیاتها در بلند مدت، انگیزه تولید را کاهش داده و باعث کاهش اشتغال و تولید و تجارت خواهد شد. در کوتاه مدت نیز افزایش مالیاتها، باعث رکود شده و آن را تشدید می کند.

به طور کلی مالیاتها به دو گروه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می باشد. مالیات بردارایی شامل:

1-مالیات سالانه املاک

2-مالیات مستغلات مسکونی خالی

3-مالیات بر اراضی بایر

4-مالیات بر ارث

5-حق تمبر

و مالیات بر در آمد شامل:

1-مالیات بر درآمد املاک

2-مالیات بر درآمد کشاورزی

3-مالیات بر درآمد حقوق

4-مالیات بر درآمد مشاغل

5-مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

6-مالیات بر درآمد اتفاقی

7-مالیات درآمد ناشی از منابع مختلف می باشد.

مالیاتهای غیر مستقیم نیز به دو گروه مالیات برمصرف و مالیات بر واردات تقسیم می شود.

تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو نظر مهم می باشد، از یک سو نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور موثر است. بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشند، بلکه باید به نحوی وضع گردند که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند. از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی باید آنها را دنبال کنند، تحقق عدالت اجتماعی و توزیع برابر درآمد و ثروت در جامعه می باشد...

لینک کمکی