جزوه مطالعه خصوصیات برشی ناپیوستگی های ناممتد

دانلود جزوه مطالعه خصوصیات برشی ناپیوستگی های ناممتد، - در قالب Pdf و در 157 صفحه. - توضیحات: - مقدمه - در طی دهه های اخیر، نیاز به سازه های سنگی و زیرزمینی نظیر تونلها سدها و نیروگاه های زیرزمینی افزایش چشمگیری یافته است. عمدتا در توده های سنگی، آنجاییکه این قبیل از سازه ها احداﺙ می...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود جزوه مطالعه خصوصیات برشی ناپیوستگی های ناممتد،

در قالب Pdf و در 157 صفحه.

توضیحات:

مقدمه

در طی دهه های اخیر، نیاز به سازه های سنگی و زیرزمینی نظیر تونلها سدها و نیروگاه های زیرزمینی افزایش چشمگیری یافته است. عمدتا در توده های سنگی، آنجاییکه این قبیل از سازه ها احداﺙ می شوند، لذا مشخصات مکانیکی توده سنگ می بایست به طور دقیق، شناخته گردد.

وجود درزه ها می تواند نقش مهمی را در مکانیزم شکست سنگ ایفا کند. مخصوصاً حضور درزه های سنگی در قسمت هایی از توده سنگ، کاهش مقاومت را در آن به دنبال دارد. معمولاً شکست ساختارهای سنگی به یک ناپیوستگی منفرد محدود نمیگردد...

لینک کمکی