تحقیق تاریخ ایران

دانلود تحقیق تاریخ ایران، - در قالب word قابل ویرایش و در 87 صفحه. - توضیحات: - پیش سخن - تاریخ در واقع، علم کشف رویدادهای به وقوع پیوسته در جامعه های گوناگون وشناخت نهادهای متفاوت وساخت یا ساختواره های اجتماعی است. رویدادهای گذشته حیات انسانی به لحاظ موضوعی، اجتماعی و فرهنگی واقتصادی وسیاسی هستند، به لحاظ...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق تاریخ ایران،

در قالب word قابل ویرایش و در 87 صفحه.

توضیحات:

پیش سخن

تاریخ در واقع، علم کشف رویدادهای به وقوع پیوسته در جامعه های گوناگون وشناخت نهادهای متفاوت وساخت یا ساختواره های اجتماعی است. رویدادهای گذشته حیات انسانی به لحاظ موضوعی، اجتماعی و فرهنگی واقتصادی وسیاسی هستند، به لحاظ زمانی، هر واقعیت تاریخی متعلق به دوره ای مشخص و شرایط منبعث از آن است. افزون بر این ها، هر جامعه ای دارای ویژگی هایی است که ازدگرگونی های درونی ودادوستدها وتعامل وگفت وگوهای برونی، نشأت گرفته است. از این رو، جامعه ها، جماعت ها، فرهنگ ها، پاره فرهنگ ها و تمدن های متعدد به وجودآمده و هیچ گاه، هیچ یک از آنها کاملاً منزوی و جدا از هم نبوده اند.

فصل اول

1. خاستگاه نخستین

با رویش گیاهان ودرختان درمحدودهای که بعدها «ایران زمین» نامیده شد، «حیات» و زندگی جانوران از دوران سوم زمین شناسی آغاز گردید. در دوران چهارم، جانورانی انسان نما پیدا شدند ونخستین نشانه های زندگی انسان کنونی – اگر متعلق به دوران چهارم یخ بندان، شناخته شود – از 000/75 سال قبل از میلاد (دوره کهن سنگی یا حجر قدیم) آغاز شده و باعبور از عهد انتقالی 000/10 سال قبل از میلاد (میانه سنگی یا حجز وسطی) و دوره تازه تر 5000 سال قبل ازمیلاد، (نوسنگی یا عصر باران یا حجرجدید) به عصر فلزات رسیده و با گذر از دروه مس (5000 ق. م) ومفرغ (4500 ق. م) و آهن (1450 ق. م) اندک اندک به مرز عصر تاریخی نزدیک شده است.

و...

لینک کمکی