تحقیق اقتصاد کارآفرینی

کارآفرینی یک تصمیم فردی و یک ابزار توسعه است - فعالیتهای کارآفرینانه در دهه های اخیر بعنوان یکی از اصلیترین ابزار توسعه - مورد توجه قرار گرفته اند. - اقتصاد کارآفرینی به مطالعه عوامل موثر بر کارآیی کارآفرینی و تصمیم گیری - اقتصادی کارآفرینان می پردازد. - فهرست: - رابطه کارآفرینی و رشد اقتصادی - رویدادها و عوامل - فاکتورهای مؤثر مطابق GEM 2000 - عوامل اقتصادی - شرایط...

ارتباط با ما

... دانلود ...

کارآفرینی یک تصمیم فردی و یک ابزار توسعه است

فعالیتهای کارآفرینانه در دهه های اخیر بعنوان یکی از اصلیترین ابزار توسعه

مورد توجه قرار گرفته اند.

اقتصاد کارآفرینی به مطالعه عوامل موثر بر کارآیی کارآفرینی و تصمیم گیری

اقتصادی کارآفرینان می پردازد.

فهرست:

رابطه کارآفرینی و رشد اقتصادی

رویدادها و عوامل

فاکتورهای مؤثر مطابق GEM 2000

عوامل اقتصادی

شرایط مناسب کارآفرینی

و...

فرمت: pdf

تعداد صفحه: 14

لینک کمکی