تحقیق استان گیلان (وجه تسمیه)

دانلود تحقیق با موضوع استان گیلان (وجه تسمیه)، - در قالب word و در 197 صفحه، قابل ویرایش، شامل: - آشنایی با سرزمین مردم گیل و دیلم - حدود جغرافیایی، آب و هوا - دریا جلگه کوه - نژاد - جمعیت - زبان و مذهب - کیائیه در گیلان - مردی از مدرسه ملاط (سید علی کیا) - بازماندگان سید علی کیا - گیلان در دوران کیائیه - آستانه نصیرعلیکیا بن...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع استان گیلان (وجه تسمیه)،

در قالب word و در 197 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

آشنایی با سرزمین مردم گیل و دیلم

حدود جغرافیایی، آب و هوا

دریا جلگه کوه

نژاد

جمعیت

زبان و مذهب

کیائیه در گیلان

مردی از مدرسه ملاط (سید علی کیا)

بازماندگان سید علی کیا

گیلان در دوران کیائیه

آستانه نصیرعلیکیا بن امام موسی الکاظم علیه السلام در دهکده کویه رانکوه رودسر

تغییرات ایجاد شده در بنا

انواع پی

دیوارها

الف: استخوان بندی دیوارها

ب: پوشش دیوارها

انواع بام و پوشش آن ها

الف: بام

ب: پوشش بام

ج: ساخت مسکن

تغییرات فصلی در استفاده از قسمت های مختلف مسکن

د: عوامل راحتی در مسکن

آب آشامیدنی

انواع سوخت

مطالعات تطبیقی

بناهای مشابه بنای (نصیر علی کیا رودسر)

آسیب نگاری بنا

آسیبهای وارد شده از حریق حشرات و گیاهان و ...

آسیبهای انسانی

نقاشی دیواری

فنون، مواد و مصالح به کار گرفته شده در دیوار نگاره ها

1 تکیه گاه

2 لایه آستر

3 لایه بستر

4 لایه بوم کننده

5 لایه رنگ

6 لایه محافظت کننده

انواع نقاشی دیواری

آسیب شناسی

1 فرآیندها و عوامل فیزیکی آسیب رسان

رطوبت

حرارت و تغییر دما

تاثیرات باد و جریانات هوا:

تجزیه و تحلیل آمارهای قطعی ضایعات رطوبت

آسیبهای رطوبت:

رطوبت در ابنیه تاریخی

خلل و فرج و ترکها

سطوح هیدروفیلی

6-1-2 سطوح غیر هیدروفیلی

مواد و مصالح فاقد خلل و فرج

انواع رطوبت در بناهای تاریخی

رطوبت صعودی

رطوبت نزولی

مشاهده صدمات ناشی از رطوبت در بنا

تشخیص منشاء رطوبت

مشخصات رطوبت ناشی از آبهای سطحی

مشخصات رطوبت ناشی از آبهای زیرزمینی

میزان ارتفاع و صعود رطوبت

روشهای مختلف رطوبت زدایی در ابنیه

شیوه های پیشگیری از رطوبت بالارونده در پایه ها و دیوارها

عایقکاری در سطح مقطعی از دیوار

کاهش سطح اتکای دیوار که با رطوبت به طول مستقیم در تماس است

الکترواسمزی یا تراوش الکتریکی

کانال کشی در پای دیوار و خارج از بنا

روش الکترواسمزی

شیوه های مقابله با رطوبت در کف

دفع رطوبت از دیواره های داخلی

دفع رطوبت اشباع شده در فضاهای داخلی بنا

دفع رطوبت داخل بنا (رطوبت حاصل از تعریق و تعرق)

فاز 1: عملیات حفظ بنا در وضعیت موجود

فاز 2 درمان، آسیبها

مرمت چوب

خصوصیات جهتی چوب

خشکانیدن چوب

تاب برداشتن چوب

قارچ زدگی

حشرات

روش های ضد عفونی کردن

استحکام بخشی چوب

تقویت بخشی با روش های مکانیکی

استحکام بخشی با اشباع کردن

ترمیم و نگاهداری

درمان چوب

تسطیح کف

منابع

لینک کمکی