پاورپوینت آموزش Free Hand

مشخصات فایل: - پاورپوینت آموزش Free Hand - قالب بندی: پاورپوینت - تعداد اسلاید: 30 - قابل ویرایش - بخشی از پاورپوینت: - فهرست مطالب - خط کشهای صفحه Page Rulers - شناسایی اصول ترسیم Rectangle - شناسایی اصول ترسیم Ellipse - شناسایی ترسیم polygon - شناسایی اصول ترسیم Star - گزینه های پنل object برای چند ضلعی ها - شناسایی اصول ترسیم Line - ترسیم شکل به کمک ابزار pen - اصول کار با ابزارهای spiral , pencil - تکمیل...

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشخصات فایل:

پاورپوینت آموزش Free Hand

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 30

قابل ویرایش

بخشی از پاورپوینت:

فهرست مطالب

خط کشهای صفحه Page Rulers

شناسایی اصول ترسیم Rectangle

شناسایی اصول ترسیم Ellipse

شناسایی ترسیم polygon

شناسایی اصول ترسیم Star

گزینه های پنل object برای چند ضلعی ها

شناسایی اصول ترسیم Line

ترسیم شکل به کمک ابزار pen

اصول کار با ابزارهای spiral , pencil

تکمیل کار با استفاده از امکانات تکثیر و ویرایش در فری هند

فرامین past spcial , copy spcial واقع در منوی Edit

فرامین past behind , past in Front واقع در منوی Edit

ملغی کردن فرامین

شناسایی اصول کار با ابزار skew

شناسایی اصول کار با پنل More

تغییر شکل موضوعات با استفاده از نوار ابزار Envelope

شناسایی اصول کار با فرمان Group

شناسایی اصول کار با فرمان ungroup

شناسایی اصول کار با فرمان Join

شناسایی اصول کار با فرمان join Blend to path

شناسایی اصول کار با فرمان Blend

شناسایی اصول کار با فرمان union

شناسایی اصول کار با فرمان punch

شناسایی اصول کار با فرمان Crop

شناسایی اصول کار با فرمان Divide

شناسایی اصول کار با فرمان Interesect

شناسایی اصول کار با ابزار Smudge

شناسایی اصول کار با ابزار Arc

شناسایی اصول کار با ابزار Mirror

کار با فرمان Save as , Save

-این پاورپوینت کاملا استاندارد بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی رعایت شده است.

لینک کمکی