تحقیق فرهنگ و مدیریت استراتژیک

دانلود تحقیق با موضوع فرهنگ و مدیریت استراتژیک، - در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش، شامل: - جایگاه مدیریت استراتژیک - چرا فرهنگ؟ - اعتقاد به ایجاد تحول و نوآوری - بررسی محیطی (محیط داخلی و خارجی) - ▪ الف: بررسی محیط داخلی - ▪ ب: بررسی محیط خارجی - تعیین چشم انداز کارآمد یا نقاط مطلوب - توانمند سازی سازمان (ایجاد ظرفیت) - استراتژی سازی - تدوین...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع فرهنگ و مدیریت استراتژیک،

در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

جایگاه مدیریت استراتژیک

چرا فرهنگ؟

اعتقاد به ایجاد تحول و نوآوری

بررسی محیطی (محیط داخلی و خارجی)

▪ الف: بررسی محیط داخلی

▪ ب: بررسی محیط خارجی

تعیین چشم انداز کارآمد یا نقاط مطلوب

توانمند سازی سازمان (ایجاد ظرفیت)

استراتژی سازی

تدوین برنامهٔ استراتژیک

اجرای برنامه (آغاز عملیات)

مدیریت ریسک استراتژیک

سوانح و ریسک های وابسته به آن برای یک سازمان

ریسک های واقعی و ریسکهای تجاری

ریسکهای وابسته و ریسکهای ناوابسته

ریسک های استراتژیک

چارچوب مدیریت ریسک

یک استراتژی جامع

نتیجه گیری

لینک کمکی