گزارش کارآموزی عمران در دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است: - فهرست مطالب - مقدمه 1 - فصل اول: آشنایی با مکان کارآموزی - ساختمان آموزشی جدید 3 - خوابگاه خواهران و برادران 3 - مجتمع ورزشی 4 - ساختمان کارگاهی (آموزشی) 5 - استخر بتنی کشاوزی 5 - ساختمان استاد سرا 5 - فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته...

ارتباط با ما

... دانلود ...

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: آشنایی با مکان کارآموزی

ساختمان آموزشی جدید 3

خوابگاه خواهران و برادران 3

مجتمع ورزشی 4

ساختمان کارگاهی (آموزشی) 5

استخر بتنی کشاوزی 5

ساختمان استاد سرا 5

فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

فعالیت های عمرانی در حال اجرا و آینده دانشگاه آزاد اسلامی 9

ساختمان کارگاهی آموزشی 9

حصار دانشگاه 10

سلف سرویس 10

مسجد دانشگاه 11

فصل سوم: آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات

ساختمان کارگاه آموزشی 13

ساختمانهای آجری 14

عمق پی های نواری 16

لایه های پی های نواری 16

شفته ریزی 17

کرسی چینی 17

شناژ 18

وصله کردن دو آرماتور 20

قشر ماسه سیمان زیر و روی قیر و گونی 21

ایزولاسیون (عایق رطوبتی) 22

ملات ماسه سیمان برای پوشش روی قیرو گونی 22

یک رگی کردن ساختمان 23

لایه های مختلف دیوار چینی 23

دیوار 24

ملات 26

ملات ماسه سیمان 28

ملات ماسه سیمان آهک 29

ملات گچ و گچ خاک 30

سقف 30

محوطه سازی و ترفندهای محوطه سازی در طراحی فضای سبز 31

استفاده از مصالح 31

استفاده از سایه ها 35

محوطه سازی سوله ورزشی 35

منابع و مآخذ 39

مقدمه:

دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه در سال 1373 با وسعت 106/622 m 2 تأسیس شد و بخش عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1375 با شروع ساخت ساختمان آموزشی (فنی و مهندسی کنونی) به عرصه 2500 متر و اعیان 3774 متر با ریاست محترم مهندس حمید رضا صالحی زاده فعالیت خود را آغاز کرد. این ساختمان با دیوار آجری 35 cm و سقف تیرچه بلوک در دو طبقه در سال 1378 به بهره برداری رسید از خصوصیات دیگر این ساختمان نمای آجر سفالی به ضخامت 10 cm است این ساختمان هم اکنون به ساختمان فنی و مهندسی تغییر نام پیدا کرده است.

کتابخانه، سیاست کامپیوتر، اتاق اساتید، کلاس های فنی و مهندسی، سلف سرویس، اتاق انجمن علمی عمران در حال حاضر در این ساختمان قرار دارد فعالیتهای آتی بخش فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه در فصل بعد مختصراً توضیح داده

می شود.

این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است)

تعداد صفحات: 42

لینک کمکی