پاورپوینت هماهنگی

مشخصات فایل: - پاورپوینت هماهنگی - قالب بندی: پاورپوینت - تعداد اسلاید: 74 - فهرست مطالب: - هدف های آموزشی - تعریف هماهنگی - هماهنگی و حیطه نظارت - حیطه نظارت - راه های ایجاد هماهنگی - روش های اثربخش کردن هماهنگی - تعریف رهبری - خصوصیات یک رهبر - رهبری اثرگذار - مقایسه رهبری و مدیریت - منابع نفوذ رهبر - مطالعات در زمینه رهبری - نظریه پیوستگی رهبری - دیدگاه های جدید رهبری - مدیریت مشارکتی (نظام پیشنهادها) - عوامل بازدارنده اجرای مدیریت مشارکتی - سبک مدیریت و اثربخشی - مردّد...

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشخصات فایل:

پاورپوینت هماهنگی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 74

فهرست مطالب:

هدف های آموزشی

تعریف هماهنگی

هماهنگی و حیطه نظارت

حیطه نظارت

راه های ایجاد هماهنگی

روش های اثربخش کردن هماهنگی

تعریف رهبری

خصوصیات یک رهبر

رهبری اثرگذار

مقایسه رهبری و مدیریت

منابع نفوذ رهبر

مطالعات در زمینه رهبری

نظریه پیوستگی رهبری

دیدگاه های جدید رهبری

مدیریت مشارکتی (نظام پیشنهادها)

عوامل بازدارنده اجرای مدیریت مشارکتی

سبک مدیریت و اثربخشی

مردّد و سازشکار

مدیر اجرایی

بخشی از پاورپوینت:

هماهنگی عبارت از، ادغام فعالیت های واحدهای مختلف سازمان به منظور یکپارچه نمودن کوشش و تلاش کارکنان برای رسیدن به هدف نهایی

هماهنگی عبارت از، تقسیم کار سازمان به نحوی که بهره وری و کارآیی افزایش یابد. برای اجرای هماهنگی سازمانی، واحدها باید از وظایف و نوع فعالیت های یکدیگر مطلع باشند؛ به نحوی که کارکنان بدون اصطکاک با یکدیگر کار کنند.

و...

لینک کمکی