تحقیق ضوابط و ویژگی های سیستم انبار

مشخصات فایل: - تحقیق ضوابط و ویژگی های سیستم انبار - قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش - تعداد صفحات: 32 - بخشی از متن تحقیق: - ضوابط و ویژگی های سیستم انبار - • اطلاعات پایه - 1. امکان تعریف انواع انبار و موقعیت و مشخصات آنها - 2. امکان تعریف انباردارها و مشخصات شخصی و شغلی آنها - 3. امکان تعریف انواع واحدهای شمارش...

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشخصات فایل:

تحقیق ضوابط و ویژگی های سیستم انبار

قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 32

بخشی از متن تحقیق:

ضوابط و ویژگی های سیستم انبار

• اطلاعات پایه

1. امکان تعریف انواع انبار و موقعیت و مشخصات آنها

2. امکان تعریف انباردارها و مشخصات شخصی و شغلی آنها

3. امکان تعریف انواع واحدهای شمارش کالا

4. امکان تعریف انواع طبقات کالا و تخصیص یک کالا به طبقات مختلف

5. امکان کدگذاری کالاها (امکان تعریف کدکالا در سه سطح گروه، زیرگروه و سریال کالا)

6. امکان تعریف مکان های نگهداری کالا در انبار، همچون قفسه، ردیف و...

7. امکان تعیین کالاهای انبار برای هرسال مالی

8. امکان تعیین کالاهای غیرمشمول درخواست عادی یا غیرقابل خرید در یک دوره زمانی

9. امکان تعریف کالاهای مشابه برای هریک از اقلام انبار

10. امکان تعریف فروشندگان و تولیدکنندگان کالا به همراه مشخصات آنها شامل: نام، نشانی، تلفن و...

11. امکان تعریف کارپردازان و مشخصات شخصی و شغلی آنها

12. امکان تعریف مراکز هزینه مطابق مراکز هزینه تعریف شده توسط امورمالی دستگاه

13. امکان تعریف واحدهای درخواست کننده کالا

14. امکان تعریف افراد تحویل گیرنده کالا در واحدها و مشخصات شخصی و شغلی آنها

15. امکان تعریف واحدهای سازمان

16. امکان تعریف منابع تهیه کالا

17. امکان تعریف مشخصات کشورها به همراه نام فارسی و انگلیسی آنها

18. امکان ثبت اطلاعات کالاشامل: نام، طبقه، واحد شمارش، کشور سازنده، شرکت سازنده، مصرفی یاغیرمصرفی، حداقل موجودی، حداکثر موجودی، نقطه سفارش و 19. امکان تعریف سال مالی برای انبار برای انجام عملیات مختلف انبارداری

• عملیات مربوط به ورود کالا به انبار

1. امکان صدور درخواست خرید کالا توسط انبار و پیگیری آن

2. امکان صدور قبض انبار و قبض انبار مستقیم برای کالاهای خریداری شده با ذکر تاریخ ورود کالا به انبار

توضیح: منظور از قبض انبار مستقیم، قبض انباری است که برای کالاهایی که وارد انبار نمی شوند و مستقیم به واحد مربوط

تحویل داده می شوند ریال صادر می شود...

لینک کمکی