پاورپوینت گازها

مشخصات فایل: - پاورپوینت گازها - قالب بندی: پاورپوینت - تعداد اسلاید: 42 - بخشی از پاورپوینت: - گازها در هر ظرفی که وارد شوند، آن را پر می کند. گازها بر دیواره ظرف خود فشار وارد می کنند. نیروی جاذبه بین مولکولهای یک گاز ضعیف می باشد بنابراین گازها حجم وشکل ثابتی ندارند. - به طور کلی حجم مواد مختلف...

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشخصات فایل:

پاورپوینت گازها

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 42

بخشی از پاورپوینت:

گازها در هر ظرفی که وارد شوند، آن را پر می کند. گازها بر دیواره ظرف خود فشار وارد می کنند. نیروی جاذبه بین مولکولهای یک گاز ضعیف می باشد بنابراین گازها حجم وشکل ثابتی ندارند.

به طور کلی حجم مواد مختلف (جامد، مایع وگاز) به دوعامل فشار ودما بستگی دارد. این نکته را می توانیم درمعادله حالت زیر خلاصه کنیم.

V=V (T, P, n)

فشار

مولکولهای گاز دائم درحال حرکت می باشند و یا خود و با جداره ظرف برخورد کرده و جداره را به قسمت خارج می رانند یا به عبارت دیگر به جداره ظرف فشار می آورند. فشار عبارت است از نیروی وارد برسطح ودر دستگاه Si واحد فشار نیوتن برمتر مربع یا پاسکال می باشد. هوای موجود دراتمسفر نیز به سطح زمین فشار وارد می آورد.

و...

لینک کمکی