پاورپوینت خلاصه کتاب یادگیری خلاق درک خلاقانه و به خاطرسپاری همیشگی تمامی مطالب تالیف فتح الله شجری

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب یادگیری خلاق درک خلاقانه و به خاطرسپاری همیشگی تمامی مطالب تالیف فتح الله شجری، - در قالب ppt و در 160 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: - بخش اول: - فصل اول: یادگیری خلاق - هدف - تفکر و توسعه - نتیجه - مهارتهای مطالعه - مقابله با آفات مطالعه - فصل دو: افزایش سرعت مطالعه - دریافت اطلاعات - درک بصری - دست خوانی - مبانی دست خوانی - محاسبه سرعت مطالعه - فصل سه:...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب یادگیری خلاق درک خلاقانه و به خاطرسپاری همیشگی تمامی مطالب تالیف فتح الله شجری،

در قالب ppt و در 160 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

بخش اول:

فصل اول: یادگیری خلاق

هدف

تفکر و توسعه

نتیجه

مهارتهای مطالعه

مقابله با آفات مطالعه

فصل دو: افزایش سرعت مطالعه

دریافت اطلاعات

درک بصری

دست خوانی

مبانی دست خوانی

محاسبه سرعت مطالعه

فصل سه: بروز آفات مطالعه

فصل چهار: مبانی و شیوه های افزایش سرعت مطالعه

مبانی افزایش سرعت مطالعه

شیوه های مقابله با کلمه خوانی

کاهش زمان مکث روی کلمات

افزایش حوزه دید

فصل پنج: شیوه های افزایش سرعت مطالعه

شیوه دیدن

ب خش دوم:

فصل شش: بهره وری و شرایط مطالعه

بهره وری چیست؟

شرایط مطالعه

هدف

بهداشت تن و روان

علاقه

زمان مطالعه

مکان مطالعه

برنامه ریزی

رفتار مطالعه

زمانبندی مطالعه

نظام مطالعه

ارتباط و تداعی

برجسته سازی

عوامل مؤثر در یادآوری

استراحت

تنفس عمیق

فصل هفت: طرح شبکه ای بازدهی و روش مطالعه

استخراج و تنظیم نکات کلیدی

اصول اجرای طرح شبکه ای

مشخص کردن عنوان مطلب

تمایز نکات اصلی از فرعی

محدودیت شاخه های اصلی

به کارگیری علایم و قراردادها

انواع طرحهای شبکه ای

مدل شعاعی

مدل هرمی

مدل سلولی

مدل همپوشی

طرح شبکه ای و مراحل یادگیری کلامی

فصل هشت: خواندن متون مختلف

متون عادی

متون فنی و ریاضیات

متون دینی

متون زبان

شعر

روزنامه

فصل نه: نظام مطالعه برتر

بخش پیش مطالعه

بررسی اجمالی کل کتاب

بررسی اجمالی هر فصل

سوال گذاری

بخش مراحل حین مطالعه

مطالعه و یادداشت برداری

بازنگری و بازخوانی طرح شبکه ای

بازیابی و سنجش خود

بخش مراحل پس از مطالعه

مرور

بخش سوم:

فصل ده: یادگیری خلاق

تعریف یادگیری خلاق

نیمکره های مغز

تحریک نیمکره راست مغز

فصل یازده: شناخت حافظه

حافظه در تشبیه

حافظه و عضله

حافظه و انبار

حافظه و پول

فصل دوازده: تداعی، پیوند برای پایداری

شناخت تداعی

غیر عادی

تحرک

رنگ

مبالغه

جایگزینی

نقش خود

فصل سیزده: نظام های یادیاری

کاربرد

مشاهده ذهنی

تصاویر ذهنی

داستان سرایی

واژه های مشابه و مانوس

نمادها

طبقه بندی

فصل چهارده: ضمیر نا خود آگاه و تصویر ذهنی

ضمیر

کارکرد ضمیر نا خود آگاه

ارتباط با ضمیر نا خود آگاه

شیوه القای هدف به ضمیر نا خود آگاه

اصول و شیوه القای هدف

لینک کمکی