پاورپوینت روشهای بازرسی مواد (بازرسی جوش NDT)

مشخصات فایل: - پاورپوینت روش های بازرسی مواد (بازرسی جوش NDT) - قالب بندی: پاورپوینت (قابل ویرایش) - تعداد اسلاید: 90 - بخشی از پاورپوینت: - نیاز به آزمون: - 1-بررسی کنترل کیفیت در تولید فراورده های نیمه نهایی - 2-حصول اطمینان از عملکرد آن (مخرب) - 3-بررسی قطعه پیش از مونتاژ نهایی - 4-بررسی قطعات نصب شده. - دامنه خواص مواد: - بسیار گسترده - وقت گیر و پرهزینه - تشخیص با مهندس - نیاز به...

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشخصات فایل:

پاورپوینت روش های بازرسی مواد (بازرسی جوش NDT)

قالب بندی: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 90

بخشی از پاورپوینت:

نیاز به آزمون:

1-بررسی کنترل کیفیت در تولید فراورده های نیمه نهایی

2-حصول اطمینان از عملکرد آن (مخرب)

3-بررسی قطعه پیش از مونتاژ نهایی

4-بررسی قطعات نصب شده.

دامنه خواص مواد:

بسیار گسترده

وقت گیر و پرهزینه

تشخیص با مهندس

نیاز به آزمونهای متعدد:

-فلز تابع اندازه دانه و آرایش بلوری

-پلاستیکهای گرمانرم: تابع تغییرات دما و آهنگ کرنش

-سرامیکها

-پلیمرها: خزش در دمای اتاق یا پایین

بازرسیهای مخرب:

1-سختی سنجی:

-مقاومت ماده در برابر سایش یا تغییر شکل مومسان موضعی

-ویکرز الماسی

-برینل

-راکول

اصول:

فروکردنی ایستا: فلزات و پلاستیکها

حفره بزرگتر: ماده نرمتر

فروکردنی پویا:

برخورد وزنه: مواد سخت، لاستیکها

روش برقی بدون تماس: پسماندزدایی مغناطیسی

رابطه خطی با سختی

سختی معیاری از استحکام و عملیات حرارتیسرامیکها و شیشه ها: مقاومت در برابر سایش

موس

تالک

گچ

کالسیت

فلوریت

آپاتیت

فلدسپار

کوارتز

یاقوت زرد

یاقوت کبود

الماس

روشهای فروکردنی:

-عمق فرورفتگی کمتر از 1/8 ضخامت

-نزدیک لبه نباشد.

-عدم ساختار همگن: حداقل 3 اندازه گیری

-فازهای نرم و سخت

عمود بودن راستا

آماده سازی سطحی

ریزسختی: قطعات کوچک و لایه های نازک

-ویکرز الماسی

-نوپ الماسی

-این پاورپوینت کاملا استاندارد بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی رعایت شده است.

لینک کمکی