تحقیق سیستم ارزیابی ادواری موجودی ها (Periodic Inventory System)

دانلود تحقیق با موضوع سیستم ارزیابی ادواری موجودی ها (Periodic Inventory System)، - در قالب ppt و در 8 صفحه، قابل ویرایش. - بخشی از متن تحقیق: - در اغلب واحد های تجاری و ندرتاً در واحدهای تولیدی، سیستم ادواری ارزیابی موجودیها متداول است. در این سیستم هم بهای تمام شده کالای فروش رفته و...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع سیستم ارزیابی ادواری موجودی ها (Periodic Inventory System)،

در قالب ppt و در 8 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

در اغلب واحد های تجاری و ندرتاً در واحدهای تولیدی، سیستم ادواری ارزیابی موجودیها متداول است. در این سیستم هم بهای تمام شده کالای فروش رفته و هم موجودیهای پایان دوره در پایان دوره مالی به هنگام تهیه صورتهای مالی محاسبه می شود. در این روش موجودیهای آخر دوره شمارش شده و ارزش آن بر مبنای یکی از روشهای پذیرفته شده گردش بهای تمام شده تعیین می شود و حسابدارها با کسر کردن ارزش آن از بهای تمام شده کالای آماده برای فروش (که خود از موجودیهای اول دوره بعلاوه خرید طی دوره بدست می آید) بهای تمام شده کالای فروش رفته را محاسبه می نمایند:

ارزش کالای آماده برای فروش = ارزش موجودی در ابتدای دوره+ خرید موجودی طی دوره

بهای تمام شده کالای فروش رفته = ارزش کالای آماده برای فروش-ارزش موجودی در پایان دوره روشهای مختلف ارزیابی ادواری موجودیها به سه دسته کلی تقسیم می شود که عبارتند از:...

لینک کمکی