گزارش کارآموزی در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت تهران دارو

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است: - فهرست مطالب - فصل اول: تاریخچه شرکت تهران دارو - 1-1-تاریخچه و معرفی شرکت 2 - 1-2-ادارات شرکت داروسازی تهران دارو 3 - 1-1-2-اداره مسئول فنی و تضمین کیفیت 5 - 2-1-2 اداره تولید 5 - 3-1-2-اداره فورمولاسیون و تحقیقات 5 - 4-1-2-اداره کنترل کیفیت 6 - 5-1-2-اداره...

ارتباط با ما

... دانلود ...

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

فهرست مطالب

فصل اول: تاریخچه شرکت تهران دارو

1-1-تاریخچه و معرفی شرکت 2

1-2-ادارات شرکت داروسازی تهران دارو 3

1-1-2-اداره مسئول فنی و تضمین کیفیت 5

2-1-2 اداره تولید 5

3-1-2-اداره فورمولاسیون و تحقیقات 5

4-1-2-اداره کنترل کیفیت 6

5-1-2-اداره بازرگانی 6

6-1-2-اداره برنامه ریزی و انبارها 6

7-1-2-اداره فنی و مهندسی 6

8-1-2-اداره امور اداری و پرسنلی 7

فصل دوم: دارو

2-1-تعریف دارو 9

2-2-طبقه بندی داروها 9

2-3-نام داروها 10

2-4-متابولیسم داروها 12

2-5-عواملی که بر متابولیسم موثرند 13

2-6-مراحل متابولیسم دارو 14

فصل سوم: آزمایشهای کنترل کیفی

1-آزمایشهای کنترل کیفیت 21

3-1-1-آزمایش باز شدن برای قرصها و کپسولها 22

3-1-2-آزمایش باز شدن برای قرصهای آنتریک کوتد 24

3-1-3-آزمایش باز شدن شیاف ها و شیاف های واژینال 24

3-1-4-آزمایش انحلال برای قرص ها و کپسول ها 24

3-1-5-آزادسازی دارو 24

3-1-6-یکنواختی واحدهای دارویی 25

3-1-7-سختی قرصها 26

3-1-8-فرسایش قرصها 26

3-1-9-ویسکوزیته 26

فصل چهارم: آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه کنترل کیفیت

4-1: روش آنالیز قرص بوسپیراکس ® 5 و 1029

4-2: روش آنالیز قرص کارودیلول mg 25 و 1205 و 602532

4-3: روش آنایز کپسول فلوکستین 10 و 2036

4-4: روش آنالیز قرص وکسام mg 5040

4-5: روش تعیین مقدار قرص استامینوفن کدئین 10/30044

4-6: روش تعیین مقدار قرص آلپرازولام 5 و 0 و 148

4-7: روش تعیین مقدار قرص کوتریکسول® اطفال و بزرگسال 50

فهرست منابع 54

چکیده

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت تهران دارو شامل کنترل های فیزیکی و شیمیایی، میکروبی و کنترل حین تولید می باشد. آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی مانند نقطه ذوب و تست حلالیت و تستهای فیزیکی مجموعاً کنترل های فیزیکی و شیمیایی می باشد. آزمایشات در قسمت دستگاهی توسط انواع دستگاههای کروماتوگرافی مانند

(GC, HPLC) و انواع دستگاههای طیف سنجی مانند IR, UV-Vis و POLARIMETR و KARL-FISHER انجام می پذیرد. کنترل های میکروبی بر روی مواد اولیه و محصولات هر دو انجام می شود. این آزمایشات شامل کنترل مواد از نظر وجود و رشد میکروب در آنهاست. در این آزمایشات میزان پرزرداتیوها مواد جلوگیری کننده از پیدایش و رشد میکروبها را اندازه گیری می کنند. در قسمت کنترل های حین تولید، آزمایشهای در رابطه وزن سنجی، سختی، ضخامت و زمان باز شدن و فرسایش به طور اختصاصی بر روی قرص ها انجام می شود. آزمایشات ذکر شده روی مواد اولیه در خط تولید و محصولات مختلف انجام می گیرد. تستهای ادواری تا مدتزمان انقضای محصول به صورت ماهیانه روی محصولات تولیدی که روانه بازار شده اند صورت می گیرد.

این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است)

تعداد صفحات: 63

لینک کمکی