تحقیق بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی، ژرمنی، کامن لا و حقوق اسلامی

دانلود تحقیق با موضوع بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی، ژرمنی، کامن لا و حقوق اسلامی، - در قالب word و در 145 صفحه، قابل ویرایش، شامل: - مقدمه - فصل اول: دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی - گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی - گفتار دوم: تعداد نظام های...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی، ژرمنی، کامن لا و حقوق اسلامی،

در قالب word و در 145 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

فصل اول: دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی

گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی

گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی

گفتار سوم: نظام های مختلط

فصل دوم: تاریخچه تشکیل نظام حقوقی رومی-ژرمنی

مبحث اول-حقوق مشترک دانشگاهها

مبحث دوم-نظام های حقوقی ملی و منطقه ای

گفتار دوم: دوره ی حقوق قانونی (مبتنی بر قانون)

گفتار اول: شکل گیری نظام حقوق نوشته و تحولات تاریخی آن

گفتار سوم: نقش حقوقدانان

مبحث دوم: حقوق فرانسه

گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوقی مدرن

گفتار دوم: قانون مدنی فرانسه

گفتار سوم: ساختار حکومت

گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعالیتهای حرفه ای آن

مبحث سوم: حقوق آلمان

گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوق مدرن

گفتار دوم: تدوین قانون در آلمان

گفتار چهارم: ساختار حکومت

فصل سوم: نظام حقوقی کامن لو

گفتار سوم: منابع حقوق انگلیس

مبحث اول: آرای قضایی

بند اول: سازمان قضایی انگلیس

بند دوم: قاعده سابقه

مبحث سوم: عرف و عادت

مبحث چهارم: دکترین و عقل

مبحث پنجم: سازمان های قضایی در حقوق انگلیس

بند اول: دادگاه های بالا یا مافوق SUPERIOR COURTS

نمودار سازمانهای قضائی در حقوق انگلیس

دوم: دادگاه عالی جزائی CROWN COURT

سوم: دادگاه استیناف COURT OF APPEAL

الف: دادگاه های بخش COUNTY COURTS

ب: دادگاه صلح COURT OF PEACE

ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS

فصل چهارم: حقوق اسلامی

گفتار اول: اساس تغییر ناپذیر حقوق اسلامی

گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامی با دنیای جدید

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

لینک کمکی