تحقیق کاربردهایی در تجارت بین الملل

مشخصات فایل: - تحقیق کاربردهایی در تجارت بین الملل - قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش - تعداد صفحات: 37 - بخشی از متن تحقیق: - کاربردهایی در تجارت بین الملل - دراین مقاله می توانیم نظرات خود را طوری تعمیم دهیم، که شامل اقتصادهای باز هم بشود. دراین جا می خواهیم اثر تعرفه (مالیات بر واردات کالا) را بررسی...

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشخصات فایل:

تحقیق کاربردهایی در تجارت بین الملل

قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 37

بخشی از متن تحقیق:

کاربردهایی در تجارت بین الملل

دراین مقاله می توانیم نظرات خود را طوری تعمیم دهیم، که شامل اقتصادهای باز هم بشود. دراین جا می خواهیم اثر تعرفه (مالیات بر واردات کالا) را بررسی کنیم. می خواهیم ببینیم چه کسی منفعت می برد وچه کسی متضّرر می شود، وآیا منافع وضع تعرفه اززیانهای آن بیشتر است یا نه؟ ابتدا با تحلیل اثرات تعرفه آغاز می کنیم. اثرات وضع تعرفه اساساً به این بستگی دارد که آیا کشور وضع کننده تعرفه کشوری بزرگ است یا کوچک. اگر کشوری کوچک باشد رفتار اهالی آن نمیتواند ساختار قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد یعنی این کشور گیرنده قیمت است. به عنوان مثال آنچه که در انگلستان اتفاق می افتد (حتی به روز یک خشکسالی)، اثر کمی روی قیمت جهانی گندم دارد. اما اگر کشوری در بازار کالای مورد نظر، کشوری بزرگ به حساب آید (چه به عنوان خریدارچه به عنوان فروشنده) اقدام ورفتارش می تواند قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد. به عنوان مثال اگر آمریکا روی قهوه محدودیت وارداتی وضع کند قیمت نسبی قهوه را به طور اجتناب ناپذیری کاهش می دهد. بنابراین «بزرگ» رابطه مبادله متغیّری دارد. در این نسبت قیمت کالا (ها) ی صادراتی به قیمت کالا (ها) ی وارداتیش متغّیر است. دراین مورد چه بسا وضع تعرفه در مقایسه با مورد کشور کوچک، باصرفه ترباشد. بنابراین درابتدا اثر تعرفه ایی راکه از جانب کشوری کوچک وضع می شود تحلیل می کنیم. سپس همین کار را در موردکشورهایی که رابطه مبادله اشان

متغیراست انجام میدهیم. این مارا ملزوم میکند که نظریه نحوه تعیین قیمت های جهانی را ارائه دهیم که این کار به نوبه خود به قضایای جالبی درمورد الگوی تجارت جهانی وتوزیع جهانی درآمد منتهی می شود.

1-4 منافع یک کشور ازناحیه تجارت در صورت ثابت بودن قیمت های جهانی

فرض کنید کشور کوچکی درابتدا ازتجارت جهانی به دور بوده ودر وضعّیت نقطه P که درآن هم تولید وهم مصرف می کنند درتعادل باشد (به نمودار 1-4 مراجعه کنید). بعدازآن این کشور قادر می شود درقیمتهای نسبی جهانی با خارج تجارت کند. این اقدام مجموعه امکانات مصرفی اقتصاد راکه قبل از تجارت از طریق منحنی امکانات تولید محدود می گردید گسترس میدهد. زیرا اگر تولید داخلی به سمت نقطه حرکت کند، درآن صورت مبادله y با x در نرخ که در بازارهای جهانی داده شده ومعین است امکان پذیر می شود. بنابراین منحنی امکانات مصرف جدید اقتصاد خطی است که از نقطه می گذردودارای شیب است. اما این مسئله تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که تولید به سمت نقطه حرکت کند، که درآن نرخ تبدیل داخلی MRT از طریق تجارت خارجی به نسبت قیمتهای جهانی (یعنی بانرخ تبدیل) مساوی است. لذا برای یک اقتصاد باز شرط چهارمی هم برای کارایی وجود دارد...

لینک کمکی