تحقیق بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله

دانلود تحقیق با موضوع بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله، - در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش، شامل: - نظریات طرفداران احاله - نظریه صلاحیت انحصاری قانون ملی - نظریه نیابتی احاله - نظریه جانشینی احاله - نظریه بی تابعیتی حقوقی - نظریه احاله مضاعف یا احاله کامل - نظریه هماهنگی بین المللی احاله - نظریه منفعت طلبانه احاله - اجرای قانون اقامتگاه به جای...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله،

در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

نظریات طرفداران احاله

نظریه صلاحیت انحصاری قانون ملی

نظریه نیابتی احاله

نظریه جانشینی احاله

نظریه بی تابعیتی حقوقی

نظریه احاله مضاعف یا احاله کامل

نظریه هماهنگی بین المللی احاله

نظریه منفعت طلبانه احاله

اجرای قانون اقامتگاه به جای قانون ملی اشخاص

اجرای قانون تابعیت به جای قانون اقامتگاه

احاله در رویه قضایی فرانسه

احاله در حقوق بین الملل خصوصی ایران

نتیجه گیری

لینک کمکی