تحقیق مهدی موعود (ع) در دین مسیحیت

مشخصات فایل: - تحقیق مهدی موعود (ع) در دین مسیحیت - قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش - تعداد صفحات: 18 - بخشی از متن تحقیق: - مقدمه: - اندیشه نجات و اشاره به موعودی که در پایان جهان خواهد آمد و نظامی منطبق با قوانین الهی و آسمانی خواهد ساخت، بطور کلی ادیان وجود دارد. اما این که ویژگیهای...

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشخصات فایل:

تحقیق مهدی موعود (ع) در دین مسیحیت

قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 18

بخشی از متن تحقیق:

مقدمه:

اندیشه نجات و اشاره به موعودی که در پایان جهان خواهد آمد و نظامی منطبق با قوانین الهی و آسمانی خواهد ساخت، بطور کلی ادیان وجود دارد. اما این که ویژگیهای این موعود چیست، کی، کجا ظهور خواهد کرد، در همه اینها یکسان نیست. آن چه در این اندیشه مشترک است این است که نجات دهنده آخرالزمان از خاندان نبوت است و این نجات بخش پسندیده، تقوا، دانش و همه صفات نیکو آراسته و از بدیها و زشتیها مبر است. به طور کلی وصف جهان انتظار در ادیان مختلف الگوی واحدی دارد، جمله ای است که در زمینه های فردی، اجتماعی، سیاسی اقتصادی، علمی و فرهنگی به ابتذال کشیده شده است و خرابی و تباهی در آن روز به روز بالا می گیرد تا به اوج خویش برسد و آن گاه است که فرج نزدیک می شود.

مهدی موعود در دین درمسیحیت (عهد دین):

امید بستن به جهان روشن و نورانی که در آن آدمی بر همه خواسته های خود کامیاب شود و از گناهان پاک و از همه بستگیهای مادی و جلوه های ناخوب آن رهایی یابد و ایمان به وجود نجات دهنده ای که برآورنده این آرزو ها و نیاز هاباشد در کتاب عهد دین آشکارا دیده می شود. جهان مطلوبی که همه خواستار آن هستند و برای رسیدن به آن در تلاش هستند با همت و کوشش والای نجات بخشان راستین نظام می گیرد و تحقق می پذیرد.

نجات دهنده واقعی خدای مقتدر دانا و آگاه بر همه چیز است که به بندگان خود نیروی نجات روحانی می بخشد و خدا و نجات بخشی وجود ندارد. زیرا من خدای تو و قدوس اسرائیل نجات دهنده تو هستم.

هر چند نجات دهنده واقعی خداست و پس، اما آنان که او بر کشد و به درجه ای از نیروو قدرت برساند که کامیابی و نجات قومشان را سبب شوند. نیز نجات دهنده ای هستند. نجات دهنده پایانی بر مبنای معتقدات یهودیان است که جهان درخشان و با شکوه آینده را می سارد و اعتقاد بیشتر دانشمندان یهود بر این است که ظهور مسیح و فعالیت ار برای بهبود وضع جهان و تامین خواستها و نیز های مردمان بخشی از نقشه های خداوند در آغاز آفرینش بوده است و لزوم وجود نجات بخشی که کسی جز مسیح نیست پیش از آفرینش کائنات به ذهن خداوند خطور کرده است. مسیح به اعتقاد مسیحیان نیز آخرین نجات بخش است و در مورد آفرینش او به چنین اندیشه ای بر خرد می کنیم آن جا که عیسی (ع) با یهودیان گفتگو می کند ظاهرا به وجود خویش در آغازآفرینش اشاره می کند. یهودیان به مسیح گفتند: هنوز 50 سال نداری و ابراهیم را دیده ای؟. عیسی به آنها گفت: آمین، آمین به شما می گویم که پیش از آن که ابراهیم پیدا شود، من هستم. به اعتقاد یهودیان او که نجات دهنده بشریت است همانند دیگران انسانی است، اما برخوردار از جلوه و جبروت خدایی که جهان را با نور خویش روشن خواهد کرد...

لینک کمکی