تحقیق عملکرد و نگهداری از توربین های بخار، کندانسور، برج های خنک کننده و بخش های فرعی

دانلود تحقیق عملکرد و نگهداری از توربین های بخار، کندانسور، برج های خنک کننده و بخش های فرعی، - در قالب word قابل ویرایش و در 54 صفحه. - توضیحات: - توربین ها - هانطور که در فصل 9 ذکر شده، دو شیوه کلی برای تقسیم بندی توربین ها و جود دارد: - (1) بوسیله بخارشان که وضعیتها را...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق عملکرد و نگهداری از توربین های بخار، کندانسور، برج های خنک کننده و بخش های فرعی،

در قالب word قابل ویرایش و در 54 صفحه.

توضیحات:

توربین ها

هانطور که در فصل 9 ذکر شده، دو شیوه کلی برای تقسیم بندی توربین ها و جود دارد:

(1) بوسیله بخارشان که وضعیتها را تأمین و تهی می کند و (2) بوسیله ترتیب لوله محافظ و شافت شان. همچنین آنها بوسیله تجهیزات محرکه یا تجهیزات مکانیکی یا یک ژنراتور برقی (مولد برق) شناسایی می شوند. از نوع محرکه یا تجهیزات مکانیکی یا یک ژنراتور برقی (مولد برق) شناسایی می شوند. از نوع محرکه، مستقیم یا انتقال یافته در توصیف توربین استفاده می شود. در ایالات متحده خدمات وسیع برقی نیروگاه های برقی که با سوخت کانی می سوزند و به میزان 100 تا 1300 مگاوات برق تولید می کنند بر اساس یکی از این دو سیکل های سیستم طراحی می شوند:

و...

لینک کمکی