تحقق آمار ایدز در ایران و جهان

فهرست مطالب - مقدمه - انجام محاسبات - نمودارمیله ای - نمودارمستطیلی - نموداردایره ای - نمودارچنبرفراوانی - نمودارساقه وبرگ - نمودارجعبه ای - میانگین - میانه ومد - واریانس وانحراف معیار - ضریب تغییرات - نتیجه گیری - بخشی از متن تحقیق: - مقدمه: - وضعیت و آمار ایدز در ایران و جهان - ایدز از مهمترین بیماریهای قرن حاضر است و هم اکنون نظر دولت مردان دنیا را به خود معطوف داشته است. - به گزارش سرویس بهداشت و درمان خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،...

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

مقدمه

انجام محاسبات

نمودارمیله ای

نمودارمستطیلی

نموداردایره ای

نمودارچنبرفراوانی

نمودارساقه وبرگ

نمودارجعبه ای

میانگین

میانه ومد

واریانس وانحراف معیار

ضریب تغییرات

نتیجه گیری

بخشی از متن تحقیق:

مقدمه:

وضعیت و آمار ایدز در ایران و جهان

ایدز از مهمترین بیماریهای قرن حاضر است و هم اکنون نظر دولت مردان دنیا را به خود معطوف داشته است.

به گزارش سرویس بهداشت و درمان خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها، ایدز وضعیت فقر را بدتر و رشد اقتصادی را متوقف کرده و با انگ و تبعیض در مورد مبتلایان، نقض حقوق انسانی را گسترش داده است، بسیاری از موارد دستاوردهای توسعه ای را کم رنگ کرده و حتی امنیت ملی و حیات سیاسی را به مخاطره انداخته است.

پیش بینی می شود که در پنج سال آینده ایدز بیشترین عامل مرگ و میر در دنیا بوده و این در شرایطی است که بیشترین مبتلایان اصلی ویروس، سرمایه های اصلی کشور، جوانان و نوجوانان هستند.

دکتر بهنام فرهودی در خصوص سیر بیماری ایدز در کشور، به خبرنگار بهداشت و درمان ایسنا گفت: موج نخست ایدز از طریق دریافت خون و فرآورده های خونی آلوده، مشخصا فاکتور 8 آلوده، آغاز شد. مداخله سریع و به موقع و اصلاح سیستم خونگیری و کنترل فاکتورهای وارداتی سبب شد که اپیدمی نخست ایدز در کشور مهار شود.

عضو کمیته کشوری کاهش آسیب، در ادامه از پدیده اعتیاد به عنوان یک معضل جهانی نام برد و افزود: موج دوم ایدز هم برخاسته از روش اعتیاد تزریقی و استفاده از وسایل مشترک تزریق به ویژه در زندانها بود.

وی با اشاره به آغاز طرح کاهش آسیب در کشور و توزیع سرنگ، سوزن و متادون در اواخر دهه 70 به عنوان راهکار پیشنهادی برای کنترل موج دوم ایدز، گفت: با وجود شروع خوب این طرح که به دنبال متقاعد سازی سیاستمداران کشوری صورت گرفت اما هنوز از پوشش مناسبی برخوردار نیست...

این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 17

لینک کمکی